Metodologia Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci, Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik – Vol. 12 Nr 3 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

6/05/2016

Artykuł zawiera opis metodologii Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Przedstawiono w nim zastosowaną procedurę badawczą oraz omówiono etapy pracy nad kwestionariuszem — od adaptacji Juvenile Victimization Questionnaire, przez zmiany wprowadzone w wyniku pilotażu, po ostateczną jego formę. Artykuł zawiera również opis zastosowanych mechanizmów mających zapewnić bezpieczeństwo respondentów, charakterystykę badanej próby oraz ograniczenia badawcze.

Pliki do pobrania