Ochrona prawa małoletnich – kierunki przemian prawa i postępowania karnego, zagadnienia wybrane, Justyna Podlewska, Olga Trocha – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

6/05/2016

Niniejszy artykuł jest próbą podsumowania wybranych zmian w prawie i praktyce jego stosowania, które w ostatnich latach ustanowiły poziom karnoprawnej ochrony małoletniego. Autorki przedstawiają niektóre osiągnięcia (oraz niedociągnięcia) regulacji polskich, a także regulacji o charakterze międzynarodowym i europejskim w tym zakresie.

Pliki do pobrania