Płodowy zespół alkoholowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome – FAS)

10/05/2016

 

FAS jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń, które mogą wyrażać się jako opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, anomalia rozwojowe, zaburzenia w uczeniu się i zaburzenia psychologiczne. FAS jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.

Fetal Alcohol Syndrome: Diagnosis, Epidemiology, Prevention, and Treatment [Płodowy zZespół alkoholowy – diagnoza, epidemiologia, profilaktyka i terapia] (1996), The Institute of Medicine Report, Washington.

U źródeł płodowego zespołu alkoholowego (Fetal Alcohol Syndrome) jest alkohol, który przechodząc przez łożysko wnika do tkanek rozwijającego się płodu. Będąc trucizną, zaburza prawidłowy tok wzrastania dziecka i może doprowadzić do powstawania wad wrodzonych. FAS rozpoznaje się na podstawie następujących kryteriów: charakterystyczne rysy twarzy: dzieci z FAS często mają mniejszy obwód głowy, prawdopodobnie w związku z zahamowanym rozwojem mózgu, spłaszczone policzki, małe oczy, cienką górną wargę, wygładzoną rynienkę podnosową i małożuchwie; niski wzrost i waga ciała zarówno po urodzeniu, jak i w późniejszych okresach rozwoju; uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, przejawiające się opóźnionym rozwojem, zaburzeniami emocjonalnymi i obniżonym poziomem intelektu.
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego