Prawo dziecka do wypowiedzi a jego udział w postępowaniu cywilnym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, Karolina Borkowska – Vol. 10 Nr 2 Dzieci uczestniczące w procedurach karnych i cywilnych (35)

6/05/2016

Artykuł traktuje o prawnych aspektach realizacji prawa dziecka do wypowiedzi w kontekście jego udziału w postępowaniu sądowym w ramach procedury cywilnej. Omówione zostały: podstawy prawne takiej wypowiedzi, zdolność procesowa małoletniego, instytucja wysłuchania i reprezentacji małoletniego w postępowaniu cywilnym.

Pliki do pobrania