Seksturystyka (ang. sex-tourism)

10/05/2016

 

Seksturystyka to podróże organizowane przez przemysł turystyczny albo bez jego pośrednictwa, ale wykorzystujące jego struktury, których podstawowym celem jest doprowadzenie do komercyjnych kontaktów seksualnych między turystami a osobami zamieszkującymi dane terytorium.

WTO Statement on the Prevention on the Organized Child Sex Tourism [Stanowisko Światowej Organizacji Turystyki dotyczące zorganizowanej seksturystyki], Światowa Organizacja Turystyki, Egipt 1995.

Seksturystyka to komercyjne wykorzystanie seksualne dziecka przez osoby podróżujące z jednego kraju do innego, zazwyczaj mniej rozwiniętego, w celu zaangażowania się w kontakty seksualne z dziećmi.

Questions and answers about the Commercial Sexual Exploitation of Children [Pytania i odpowiedzi – seksualne wykorzystywanie dzieci w celach komercyjnych] (2001), ECPAT International, Bangkok.