Słownik

5/05/2016

Karta praw ofiary – niewiążący akt, sporządzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i organizacje pozarządowe. Ma stanowić pomoc, wskazując na podstawowe prawa pokrzywdzonych.


Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy
– akt prawa ustanawiany przez Komitet Ministrów Rady Europy, niewiążący bezpośrednio dla państw członkowskich, ale stanowiący zalecenia dotyczące kierunku podejmowanych działań legislacyjnych.

Decyzja ramowa – akt wiążący co do celu, który ma być osiągnięty. Państwom członkowskim pozostawiona jest swoboda wyboru co do formy i sposobu implementowania (wdrożenia) decyzji do prawa krajowego. Decyzje te nie mogą wywierać skutku bezpośredniego.

Rezolucja Rady Europy – akt niewiążący dla państw członkowskich, definiujący cele i deklaracje polityczne.

Konwencja – akt prawa międzynarodowego, wiążący dla państw, które ją ratyfikowały.

Deklaracja ONZ – formalnie nie jest prawnie wiążąca. Niektóre Deklaracje zyskują jednak tak duże znaczenia, że tworzą niepodważalny katalog praw i wzorzec traktowania każdego człowieka (np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka).

Wytyczne ONZ – akt formalnie niewiążący, wytyczający minimalne standardy postępowania w określonych sprawach.

Pliki do pobrania