Udział dzieci w postępowaniu o ograniczenie władzy rodzicielskiej – raport z badań aktowych, Olga Trocha – Vol. 14 Nr 4 Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym

4/05/2016

W artykule przedstawiono wyniki badań aktowych dotyczących udziału małoletnich w postępowaniu o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Badania zostały przeprowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje w 2015 i 2016 r. w czterech wybranych sądach rejonowych . Ich celem było zbadanie, jak w tego typu sprawach realizowane jest prawo dziecka do wyrażenia opinii we własnej sprawie.

Pliki do pobrania