Zdrowie i bezpieczeństwo małych dzieci – Vol. 11 Nr 1 Małe dzieci w Polsce (38)

6/05/2016

Zdrowie małych dzieci Renata Szredzińska, Karolina Lewandowska, Justyna Podlewska s. 63-81
Małe dzieci z niepelnosprawnością Wanda Urmańska, Marta Barańska s. 82-86
Wypadki i urazy wśród niemowląt, małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym Magdalena Korzycka-Stalmach s. 87-106
Przestępstwa wobec małych dzieci Olga Trocha s. 107-115

Pliki do pobrania