Zespół nieorganicznego zaburzenia rozwoju (ang. nonorganic failure-to-thrive)

10/05/2016

Zespół nieorganicznego zaburzenia rozwoju definiuje się jako niedostateczny przyrost wagi i wzrostu oraz opóźnienie ogólnego rozwoju dziecka, określonego przez normy medyczne. Pojęcie to często stosuje się w stosunku do niemowląt i małych dzieci, których wzrost, waga, obwód głowy oraz ogólny rozwój psychospołeczny są znacznie poniżej normy, a ich ogólny stan zdrowia budzi niepokój. Zespół nieorganicznego zaburzenia rozwoju jest rozpoznawany na podstawie różnych objawów, takich jak: poważne niedobór wzrostu, opóźniony proces kostnienia oraz trudności w rozwoju psychosomatycznym, co często jest związane z chorobami, nieodpowiednią dietą, problemami z karmieniem, zaburzoną relacją matka-dziecko oraz dysfunkcyjnością i ubóstwem rodziny.

Drotar D.,(1991) The family context of nonorganic failure to thrive, „The American Journal of Orthopsychiatry” vol. 6(1).