BestApp – informacje dla rodziców

Duża część istniejących aplikacji mobilnych dla dzieci może być niedostosowana do potrzeb i możliwości małych odbiorców, a niektóre mogą być wręcz szkodliwe

Dlatego też Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firmą PlikCenter stworzyła katalog bezpiecznych aplikacji mobilnych dla dzieci w wieku 3-6 lat BestApp.

Dlaczego warto skorzystać z katalogu?

  • Aplikacje, które się w nim znalazły musiały najpierw spełnić kryteria wstępne: techniczno-estetyczne, treściowe, komercyjne oraz związane z ochroną prywatności.
  • Aplikacje oprócz spełnienia kryteriów wstępnych muszą spełnić pozytywne kryteria rozwojowe, związane z rozwojem emocjonalnym i społecznym, rozwojem poznawczym oraz rozwojem motorycznym.

 Każda aplikacja w katalogu została odpowiednio oznaczona specjalnymi ikonami:

ikona-pl Ikona języka wskazuje, czy aplikacja jest w języku polskim (PL), czy angielskim EN
 ikona-lupa Ikona rozwoju poznawczego oznacza, że aplikacja zawiera treści pozytywnie wpływające na rozwój myślenia, wyobraźni, percepcji, uwagi, pamięci i mowy.
 ikona-serce Ikona rozwoju emocjonalnego i społecznego oznacza, że aplikacja zawiera treści i mechanizmy pozwalające dziecku na przepracowanie emocji i poznawanie świata społecznego.
 ikona-sila Ikona rozwoju motorycznego oznacza, że aplikacja umożliwia dziecku rozwój motoryki i procesów ruchowych, jak również promuje zachowania prozdrowotne.
 ikona-s Czerwona ikona ze znakiem dolara ostrzega o obecności mikropłatności w aplikacji. W katalogu dopuszczane są aplikacji posiadające mikropłatności, ale muszą być one wyraźnie zakomunikowane i mogą dotyczyć tylko dodatkowych funkcji.
 ikona-x Czerwona ikona z okienkiem oznacza obecność reklam w aplikacji. W katalogu dopuszczane są aplikacji posiadające reklamy , ale muszą być one dyskretne i wyraźnie oznaczone.

 

kategoria-wiekowa Ponadto aplikacje są podzielone na dwie kategorie wiekowe: 3-4 lata oraz 5-6 lat.

Pamiętajmy!

Zawsze odkrywajmy aplikacje razem z dzieckiem i nie zostawiajmy go samego z urządzeniem.

Jednorazowa sesja korzystania przez dzieci z aplikacji nie powinna przekraczać 15-20 minut a łączny czas korzystania z urządzeń ekranowych (w tym telewizora) powinien być krótszy niż dwie godziny dziennie.

 

O projekcie

Katalog

Pobierz katalog