BeStApp – O projekcie

Cele projektu BeSt App:

  • Zbadanie potencjalnych zagrożeń i korzyści, jakie mogą wynikać z korzystania z aplikacji mobilnych przez dzieci w wieku 3-6 lat.
  • Opracowanie standardów do certyfikacji aplikacji pod kątem ich bezpieczeństwa i potencjału edukacyjnego
  • Skatalogowanie, ocena i certyfikacja istniejących na rynku aplikacji skierowanych do dzieci
  • Stworzenie nowej aplikacji będącej katalogiem bezpiecznych aplikacji dostosowanych do wieku rozwojowego odbiorców.

W wyniku projektu powstał katalog bezpiecznych aplikacji mobilnych dla najmłodszych dzieci połączony z aplikacją za pomocą której rodzic będzie mógł instalować na swoim urządzeniu tylko sprawdzone programy posiadające certyfikat BeSt App. Wytyczne do certyfikacji zostały opracowane w oparciu o metaanalizę wiedzy naukowej nt. wpływu mediów elektronicznych na małe dzieci oraz analizie potencjalnych szans i zagrożeń.

Konsorcjum projektu BeSt App:

  1. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)  – Koordynator
  2. Wydział Studiów Edukacyjnych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  3. Firma PlikCenter z Bielska Białej

Raporty i opracowania powstałe w ramach projektu:

Projekt „Best-App Opracowanie katalogu bezpiecznych i dostosowanych do wieku aplikacji mobilnych dla dzieci” uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I Konkursu Innowacje Społeczne (Umowa nr IS-1/038/NCBR/2013)

logotypy-best-app

Dziękujemy firmie Overmax za udostępnienie tabletów do celów badawczych i testowych.

Katalog

Pobierz katalog

Dla rodziców