Budujemy Centrum Pomocy Dzieciom!

21/06/2016

Każdego roku w Polsce tysiące dzieci doświadcza przemocy fizycznej, wykorzystywania seksualnego i innych poważnych przestępstw, a ponad 6 tysięcy dzieci pokrzywdzonych przestępstwem uczestniczy w procesach karnych w charakterze świadka.

Dla dziecka skrzywdzonego dramat nie kończy się na ujęciu sprawcy. Rozpoczynające się wówczas procedury prawne, konieczność składania zeznań (często przeciwko najbliższym),  konfrontacje z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości nierzadko są dla dziecka kolejną traumą.

Chcemy utworzyć w Warszawie pierwsze w Polsce Centrum Pomocy Dzieciom – nową placówkę zapewniającą kompleksową pomoc dzieciom-ofiarom wykorzystywania seksualnego, przemocy fizycznej i innych poważnych przestępstw.

Sytuacja dzieci Zapewnienie dzieciom-ofiarom przestępstw pomocy w powrocie do równowagi po przeżytych traumach i ochrona ich praw jest obowiązkiem nas wszystkich.

W Polsce nie ma instytucji, które specjalizują się w kompleksowej pomocy dzieciom ofiarom przemocy lub wykorzystywania seksualnego. Nie ma też systemowej oferty bezpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej i medycznej dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości często nie zapewniają dzieciom przyjaznego udziału w procesie karnym. Nikt nie przygotowuje dziecka i członków jego rodziny do udziału w przesłuchaniu, nikt nie wspiera ich przed procesem karnym, w jego trakcie czy po nim.

Pod jednym dachem

Doświadczenia innych krajów pokazują, że najlepszym modelem pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem jest interdyscyplinarna pomoc w lokalnym środowisku, w specjalistycznej placówce, gdzie pod jednym dachem dziecko i rodzina otrzymuje pomoc psychologiczną i prawną oraz gwarancję udziału w przyjaznych procedurach karnych.

Taki właśnie model zaadaptowany do polskich realiów prawnych, bazujący na ponad dwudziestoletnich doświadczeniach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, chcemy realizować  w Centrum Pomocy Dzieciom (CPD).

Dziecko, które ujawni, że doświadczyło wykorzystywania seksualnego lub przemocy fizycznej i sprawa zgłoszona zostanie na policję lub do prokuratury, trafi pod opiekę Centrum Pomocy Dzieciom. Tu przede wszystkim zostanie otoczone pomocą psychologiczną, której wówczas najbardziej potrzebuje. Plan takiej pomocy będzie bazował na specjalistycznej diagnozie psychologicznej i medycznej. W Centrum dzieci będą uczestniczyły w indywidualnych lub grupowych spotkaniach terapeutycznych, a ich rodzice skorzystają z konsultacji psychologicznych lub prawnych.

W CPD zarówno dzieci, jak i ich niekrzywdzący opiekunowie będą przygotowywani do udziału w procedurach karnych – dowiedzą się, co i gdzie będzie się działo, jakie mają prawa, z kim dziecko się spotka i w jakim celu.

W przyjaznym pokoju przesłuchań w towarzystwie biegłego psychologa dzieci opowiedzą sędziemu, co je spotkało. W oddzielnym pomieszczeniu będą śledzili przebieg przesłuchania na monitorze. Przesłuchanie dziecka będzie rejestrowane, by składało zeznania tylko raz. W czasie przesłuchania oraz innych wizyt w Centrum dziecko nigdy nie spotyka sprawcy swojej krzywdy.

Każde dziecko będzie mogło skorzystać z pomocy centrum bezpłatnie. Tak długo jak będzie mu to potrzebne.

Stworzenie Centrum Pomocy Dzieciom będzie możliwe tylko z pomocą osób o wielkim sercu, którym nie jest obojętny los krzywdzonych dzieci i które chcą go polepszyć. Do współtworzenia Centrum zapraszamy więc zarówno kolejnych partnerów biznesowych, jak i wszystkich, którzy chcą zmieniać sytuację krzywdzonych dzieci.

Corocznie w Centrum Pomocy Dzieciom:

  • około 300 dzieci i ich opiekunów otrzyma bezpośrednią pomoc psychologiczną i prawną;
  • 150 dzieci zostanie przesłuchanych w przyjaznym pokoju przesłuchań;
  • 100 profesjonalistów zostanie przeszkolonych w zakresie metodyki przesłuchiwania dzieci i metod pomocy terapeutycznej dzieciom po traumie.

Przejdź do strony projektu i wesprzyj nas!