Kampanie społeczne

Organizując kampanie społeczne na temat różnych aspektów krzywdzenia dzieci zwiększamy świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń, wrażliwość na problem i umiejętności odpowiedniego reagowania na przemoc. Dążymy do tego, aby dorośli wiedzieli, że są moralnie odpowiedzialni za najmłodszych i potrafili skutecznie przestrzegać ich praw.

Kampanie społeczne Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę są przygotowywane na podstawie ekspertyz i diagnoz przez zespoły specjalistów, którzy łączą wiedzę nt. problemu krzywdzenia dzieci i marketingu społecznego.

Zobacz nasze kampanie społeczne