Lobbing

Troszczymy się o sprawy dzieci także poprzez wpływanie na proces stanowienia polskiego prawa. Naszym celem jest zapewnienie najmłodszym ochrony w wybranych obszarach legislacji.

Działania lobbingowe realizujemy przygotowując wystąpienia, opiniując akty prawne, uczestnicząc w pracach wybranych komisji parlamentarnych oraz zwiększając świadomość polityków na tematy związane z ochroną prawną dzieci.