Pomoc

Oferta pomocowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest bezpłatna.

Pomoc bezpośrednia

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wspiera dzieci i ich rodziny niosąc pomoc w sytuacjach krzywdzenia.

W naszych placówkach pomoc psychologiczną i prawną mogą znaleźć dzieci, które doświadczyły krzywdzenia (przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, cyberprzemocy) oraz ich rodziny. Oferujemy również wsparcie rodzicom małych dzieci w wieku 0-6 lat, którzy z różnych względów nie są przygotowani do świadomej, bezpiecznej opieki i wychowania swoich dzieci.

Naszym celem jest wspieranie dzieci w przezwyciężeniu traum, jakie niosą za sobą doświadczenia krzywdzenia. Pomagamy naszym podopiecznym mogą odzyskać wierzyć w siebie i radość życia.

Sprawdź ofertę placówek pomocy bezpośredniej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie, Gdańsku i Starogardzie Gdańskim

Pomoc telefoniczna

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę świadczy pomoc telefoniczną dzieciom i nastolatkom w trudnych sytuacjach życiowych, a także dorosłym – rodzicom i profesjonalistom pracującym z dziećmi.

Nasi konsultanci wysłuchują, wspierają, podejmują interwencję oraz udzielają informacji w sytuacjach związanych ze sprawami dzieci i ich bezpieczeństwem.

Rozmowy telefoniczne z dziećmi i młodzieżą dotyczą różnych problemów. Czasami są bardzo poważne i wymagają natychmiastowej interwencji. Zdarza się też, że są pozornie błahe, ale zawsze wiążą się z potrzebą kontaktu młodych ludzi z życzliwym dorosłym, który ich wysłucha i im doradzi.

Dorośli kontaktują się z nami przede wszystkim wtedy, kiedy niepokoją się o dziecko – uważają, że zagrożone jest jego bezpieczeństwo, podejrzewają krzywdzenie, chcą podjąć interwencję lub dowiedzieć się więcej na temat jakiegoś konkretnego problemu.

Jesteśmy po to, żeby wysłuchać i wspólnie poszukać rozwiązania, które zapewni bezpieczeństwo dziecka. Połączenia z numerami telefonów pomocowych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę są bezpłatne ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych w Polsce.

Zobacz ofertę pomocy telefonicznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dla dzieci, rodziców i profesjonalistów