Od dziś ważne zmiany w polskim prawie

13/07/2017

13 lipca, po okresie vacatio legis, wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego zwiększająca karnoprawną ochronę dzieci.

13 lipca br. wchodzą w życie znowelizowane przepisy kodeksu karnego. Każdy obywatel ma teraz prawny obowiązek zgłaszania przestępstw wobec dzieci policji lub prokuraturze – dotychczas był to tylko tzw. obowiązek społeczny.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi kampanię “Reaguj – to Twój prawny obowiązek!”, która ma na celu skierowanie uwagi społeczeństwa, a szczególnie specjalistów pracujących z dziećmi, na te ważne zmiany zachodzące w polskim prawie. Na stronie kampanii wszyscy zainteresowani znajdą m.in. informacje o symptomach krzywdzenia, czy sposobach reagowania w sytuacji podejrzenia przestępstwa wobec dzieci.

Fundacja przypomina: Pamiętaj, że możesz być jedyną osobą, która zauważyła, że dziecko potrzebuje pomocy! Twoja reakcja jest bardzo ważna!

Więcej informacji: https://fdds.pl/reaguj/

Kampania organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę odbywa się w ramach zadania publicznego Warszawa chroni dzieci przed przemocą i jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu ze środków m.st. Warszawy.