Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę chce stworzyć pierwsze w Polsce specjalistyczne Centrum Pomocy Dzieciom, które doświadczyły przemocy i wykorzystywania seksualnego

21/06/2016

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) rozpoczyna kampanię „Razem budujemy Centrum Pomocy Dzieciom – Razem dajemy dzieciom siłę”, której celem jest zgromadzenie funduszy na uruchomienie specjalistycznego centrum pomocowego dla krzywdzonych dzieci.

W Polsce nie ma jeszcze takiego miejsca. Placówka będzie funkcjonować w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane na świecie.

Doświadczenia krajów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych,  pokazują, że najlepszym modelem pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy, wykorzystywania seksualnego, czy były świadkami poważnych przestępstw, jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w specjalistycznej placówce, gdzie pod jednym dachem dziecko i jego bliscy mogą liczyć na pomoc psychologiczną, medyczną i prawną.

Doświadczenie przemocy, czy wykorzystywania seksualnego, rujnuje dzieciństwo. – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Skrzywdzone dziecko, które nie dostanie wsparcia, nie  odzyska poczucia własnej wartości i zaufania do ludzi. Specjalistyczna pomoc takim dzieciom jest trudnym i długotrwałym procesem. Nowoczesna placówka, którą chcemy stworzyć, działająca według sprawdzonych standardów, to ogromna szansa na usprawnienie i zwiększenie skali działań pomocowych.

Centrum Pomocy Dzieciom, tworzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, zagwarantuje najmłodszym pomoc medyczną, udzielaną przez lekarzy znających specyfikę psychicznych i somatycznych konsekwencji krzywdzenia. Terapeuci pomogą im poradzić sobie z lękiem, złością  i poczuciem winy. W przyjaznym pokoju przesłuchań, wyposażonym w nowoczesne urządzenia rejestrujące dzieci opowiedzą sędziemu, co je spotkało. Również rodzice, których dzieci trafią do Centrum, będą mieli możliwość skorzystania z  konsultacji psychologicznych i prawnych, aby mogli lepiej je wspierać.

Poza standardową ofertą, jaką posiadają najlepsze tego typu ośrodki na świecie, placówka wzbogacona zostanie o Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Pod ogólnopolskim numerem 116 111 siedem dni w tygodniu dzieci skorzystają z bezpłatnej i anonimowej pomocy telefonicznej.

Istotny będzie przyjazny, ciepły charakter centrum. Aranżacja i wystrój wnętrz zaplanowane zostaną tak, by dzieci czuły się tam dobrze, mimo trudnych dla nich sytuacji przesłuchań sądowych, czy spotkań terapeutycznych.

Nie ma dziś takich miejsc w Polsce. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę chce to zmienić. Chcemy, by model  pomocy dzieciom realizowany przez centrum, był inspiracją dla zmiany systemu wspierania dzieci, które doświadczyły przemocy i wykorzystywania seksualnego. Dążeniem fundacji jest, by w przyszłości w całym kraju powstały podobne placówki.  – wyjaśnia Monika Sajkowska.

Wspólnie zbudujmy Centrum Pomocy Dzieciom_Razem Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy krzywdzonym dzieciom – w tym wynikające ze współpracy z podobnymi centrami pomocy dzieciom krzywdzonym, które działają na świecie.

Uruchomienie specjalistycznego centrum wymaga zgromadzenia funduszy na budynek, jego wyposażenie i profesjonalną ofertę pomocy. Placówka zostanie stworzona dzięki tzw. „cegiełkom”, czyli wsparciu indywidualnych darczyńców i firm, do których Fundacja zwraca się o pomoc.

Ważne jest dla nas zapewnienie placówce stabilności i uniezależnienie jej od dotacji państwowych, których nie można zagwarantować. Terapie, jakie prowadzimy dla naszych  podopiecznych, trwają nawet do 2 lat i nie możemy ryzykować konieczności ich przerwania z powodu braku decyzji o przyznaniu środków, lub innych przyczyn niezależnych od nas. – dodaje Monika Sajkowska.

Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Grupa Onet – RAS Polska, która zapewnia wsparcie merytoryczne i medialne przy prowadzonej kampanii.

Misją mediów jest informowanie o wydarzeniach i jako Grupa, skupiająca największe tytuły prasowe i portale internetowe, robimy to każdego dnia. Niestety, często są to treści, które donoszą o przemocy, krzywdzie, zbrodni.  Przemilczanie takich zdarzeń nie zmieni rzeczywistości, ale współpracując z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, możemy mieć realny wpływ na zapobieganie przestępstwom i pomaganie ich ofiarom – w tym przypadku dzieciom, które doświadczyły przemocy. – mówi Anna Marucha, odpowiedzialna za CSR w Grupie Onet RAS Polska. Dlatego aktywnie włączyliśmy się w kampanię „Razem budujemy Centrum Pomocy Dzieciom – Razem dajemy dzieciom siłę”, dzieląc się tym, co mamy – naszymi łamami, wiedzą, zawodowymi kompetencjami w wielu obszarach – od dziennikarstwa po biznes. Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się nagłośnić ideę budowy Centrum Pomocy Dzieciom, które będzie pomagać skrzywdzonym dzieciom odzyskać dzieciństwo, bo tak właśnie rozumiemy społeczną odpowiedzialność mediów.

Kampania „Razem budujemy Centrum Pomocy Dzieciom” inauguruje działania fundacji, które mają być realizowane pod zbiorczych hasłem „Razem dajemy dzieciom siłę!”. Hasło „Razem dajemy dzieciom siłę!” to zaproszenie do współpracy wszystkich, którzy chcą dać skrzywdzonym dzieciom szansę na lepsze dzieciństwo.

Więcej informacji o kampanii „Razem budujemy Centrum Pomocy Dzieciom – Razem dajemy dzieciom siłę” można znaleźć na stronie: fdds.pl/razem, a także na fdds.pl/pomoz/.