FDDS przypomina o 800 100 100 – bezpłatnym Telefonie dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci

5/09/2016

Ryzykowne zachowania, samotność, nadużywanie internetu – to tematy, z którymi młode osoby zgłaszały się do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w ostatnich dwóch miesiącach. Z pomocy skorzystało ponad 20 tysięcy dzieci. I choć wakacje właśnie się skończyły, to problemy dzieci nie zniknęły.

Rodzicom, którzy niepokoją się o swoje pociechy, Fundacja przypomina o 800 100 100 – bezpłatnym Telefonie dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci.

Choć media donosiły o rodzinnych wyjazdach nad polskie morze na niespotykaną wcześniej skalę, konsultanci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) codziennie otrzymywali setki telefonów i wiadomości online od dzieci spędzających wakacje w domu. Dzieci opowiadały o bezrefleksyjnym patrzeniu w ekran komputera czy komórki. Doskwierał im brak zajęć i bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Z falą samotności nie wygrywał nawet fenomen PokemonGO. – Nie chodzi tylko o osamotnienie dzieci, które zostały w domu, kiedy ich rówieśnicy wyjechali z rodzicami na obozy czy kolonie. Rozmawiamy z dziećmi, które są samotne przez cały rok.  Nawet kiedy chodzą do szkoły,  dotkliwe jest dla nich wyobcowanie, brak przyjaciół. Codzienny kontakt z mediami elektronicznymi nie ułatwia dzieciom nawiązywania interakcji twarzą w twarz – komentuje Lucyna Kicińska, koordynatorka Programu Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Konsultanci FDDS od lat obserwują pogłębiające się trudności młodych ludzi w budowaniu relacji z rówieśnikami. Ten temat jest szczególnie popularny na początku roku szkolnego – pojawia się w co 4 rozmowie prowadzonego przez Fundację Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.* Słyszymy o tym, że młode osoby nie wiedzą, jak nawiązać znajomość w nowej szkole.  Dzieci opowiadają nam o strachu przed odrzuceniem czy poczuciu, że nie są interesujące lub  wystarczająco przebojowe. Powrót do szkoły jest dla wielu nastolatków trudny ze względu na wcześniejsze doświadczenie przemocy rówieśniczej – poniżenia, odrzucenia, hejtu w internecie, niekiedy bicia – mówi konsultantka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Niskie poczucie własnej wartości, które towarzyszy samotności, połączone z silną potrzebą akceptacji przez rówieśników, mogą doprowadzić młode osoby do podjęcia zachowań ryzykownych. Również w szkole dzieci stawiane są przed trudnymi wyborami, i zdarza się, że w nowych dla siebie sytuacjach nie wiedzą, jak unikać zagrożeń.

Wszystkich dorosłych martwiących się o bezpieczeństwo dzieci Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do kontaktu z prowadzonym przez siebie bezpłatnym i anonimowym Telefonem 800 100 100, a także skorzystania z pomocy online: pomoc@800100100.pl, www.800100100.pl/napisz.

*Na podstawie statystyki Telefonu 116 111 w okresie 1-30.09.2015 r.