Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otwiera specjalistyczne Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim

22/09/2017

Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim, uruchomione przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, właśnie rozpoczyna swoją działalność.

 CPD_znak

 

Nowoczesna placówka oferuje pomoc psychologiczną, prawną oraz medyczną dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. Centrum funkcjonuje w oparciu o najskuteczniejszy, interdyscyplinarny model pomocy dzieciom krzywdzonym.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje wielkie wyzwanie, jakim jest tworzenie centrów pomocy dzieciom w całym kraju. Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Do 2019 r. – we współpracy z The VELUX FOUNDATIONS – powstaną cztery takie placówki w różnych częściach Polski. Pierwszą z nich jest Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ma wieloletnie doświadczenie w pomocy krzywdzonym dzieciom. Uruchamiając Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim bazujemy na naszych doświadczeniach prowadzenia podobnej placówki w Warszawie, a także na standardach modelu Barnahus wypracowanych przez Komisję Europejską– mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Skrzywdzone dziecko, które nie dostanie odpowiedniego wsparcia, ma trudności w odzyskaniu poczucia własnej wartości i zaufania do ludzi. Dodatkowo – ze względu na uczestniczenie w procedurach karnych – narażone jest na wtórną wiktymizację.

Doświadczenia innych krajów pokazują, że najlepszym modelem pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy, wykorzystywania seksualnego lub innych poważnych przestępstw jest kompleksowe wsparcie w specjalistycznej placówce, gdzie pod jednym dachem dziecko i rodzina dostają pomoc psychologiczną, medyczną  i prawną – mówi Jens-Jørgen Pedersen z The VELUX FOUNDATIONS, partnera współfinansującego powstanie Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim.

Centrum w  Starogardzie Gdańskim będzie działać przy dużym wsparciu władz miasta, które widzą w funkcjonowaniu placówki szansę na lepsze rozwiązanie problemów dzieci. Skuteczna pomoc dzieciom wymaga również współpracy z lokalnymi instytucjami – sądami, prokuraturami, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia, oświaty, czy policją.

Cieszymy się bardzo, że w Starogardzie Gdańskim powstaje Centrum Pomocy Dzieciom. Dla nas, jako przedstawicieli władz miasta, niesienie pomocy dzieciom krzywdzonym jest i zawsze będzie priorytetem. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne to miejsce na mapie miasta i jak istotnym elementem lokalnego systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem się stanie  – mówi prezydent miasta Starogard Gdański, Janusz Stankowiak.

Bardzo ważne jest, by miejsce, gdzie dzieci otrzymają pomoc było przyjazne i zapewniało możliwość niesienia różnych form pomocy. Adaptację i wyposażenie lokalu Centrum Pomocy Dzieciom zapewniło zaangażowanie wielu firm, dla których bezpieczeństwo i dobrostan dzieci jest ważny.

IKEA od lat angażuje się w projekty, które pomagają lokalnym społecznościom jeszcze lepiej zaopiekować się dziećmi i rodzinami, które potrzebują wsparcia. Urządzając pomieszczenia Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim mieliśmy na celu stworzenie takiego miejsca, gdzie dzieci i ich rodzice będą mogli poczuć się jak w domu – mówi Katarzyna Dulko-Gaszyna, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail.

Centrum zapewnia najmłodszym wsparcie psychologiczne, prawne i medyczne. Terapeuci pomogą dzieciom poradzić sobie z lękiem, złością  i poczuciem winy. Centrum zagwarantuje im pomoc medyczną, udzielaną przez lekarzy znających specyfikę psychicznych i somatycznych konsekwencji krzywdzenia. W przyjaznym pokoju przesłuchań, wyposażonym w nowoczesne urządzenia rejestrujące dzieci opowiedzą sędziemu, co je spotkało. Również rodzice, których dzieci trafią do centrum, będą mieli możliwość skorzystania z  konsultacji psychologicznych i prawnych, aby mogli lepiej je wspierać.

W zespole naszej placówki są doświadczeni psycholodzy, pedagodzy, lekarze, prawnik i pracownik socjalny.  Wspólnymi siłami będziemy robili wszystko, by pomóc dzieciom poradzić sobie z doświadczoną traumą. Będziemy również prowadzić szerokie działania edukacyjne na temat identyfikacji i interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci adresowane do profesjonalistów w naszym regionie – mówi Aurelia Jankowska, koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim.

Oferta pomocowa Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim jest bezpłatna.

CPD_StarogardGdański

CPD_Starogard Gdański_klatkaschodowa