Zobacz galerię zdjęć (1)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę patronem seminarium z cyklu Badania Naukowe

8/08/2016

Już 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odbędzie się seminarium z cyklu Badania Naukowe "Ocena i rozwój czasopism naukowych - podnoszenie jakości i standardów wydawniczych”. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę objęła patronat nad wydarzeniem.

Ocena czasopism naukowych jest jednym z najważniejszych narzędzi ewaluacyjnych w polskim systemie polityki naukowej. Punkty przyznawane za publikacje w czasopismach odgrywają kluczową rolę w przyznaniu kategorii naukowej. Nieustannie zmieniające się zasady, bazy danych oraz regulacje prawne sprawiają, że redakcje muszą cały czas sprawdzać, co uległo zmianom.

Seminarium ma na celu pokazanie wydawcom, naukowcom i redaktorom, jakie są aktualnie obowiązujące w 2016 r. zasady oceny czasopism naukowych oraz pokazanie tego, jak rozumieć i interpretować najważniejsze zapisy. Równie ważne będzie przedstawienie, w jaki sposób można skutecznie zgłosić czasopismo do najważniejszych baz indeksujących.

W programie:

  • Prawne i organizacyjne uwarunkowania oceny czasopism w Polsce.
  • Warunki zgłoszenia czasopisma do bazy Web of Science Core Collection oraz bazy SCOPUS.
  • Jak wdrażać i utrzymywać standardy etyczne w czasopiśmie naukowym.
  • Podnoszenie jakości czasopisma poprzez efektywny system recenzji – peer-review game.
  • Jak redaktor możne podnosić jakość publikowanych artykułów – dobre praktyki.

Organizatorem jest:

Centrum Promocji Informatyki

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się tu.

Dzięki formularzowi zgłoszeniowemu można skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu.