Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła analizę polskiego systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem

13/12/2019

Fundacja Dziejemy Dzieciom Siłę od ponad 28 lat monitoruje skalę problemu krzywdzenia dzieci, analizuje dobre praktyki ochrony dzieci przed przemocą i lobbuje na rzecz ich systemowego wdrożenia. W jubileuszowym roku uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, dokonała analizy działania systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Polsce.

Publikacja przedstawia dane dotyczące skali zjawiska krzywdzenia dzieci w naszym kraju, analizuje przepisy prawa obowiązujące w Polsce oraz praktykę działania poszczególnych służb, które według przepisów mają współdziałać na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Autorki publikacji przedstawiają również rekomendacje, w zakresie usprawnienia systemu ochrony dzieci, w szczególności:

  • wprowadzenie w ramach struktur pomocy społecznej, wzorem innych krajów, wyspecjalizowanych służb ochrony dzieci – w celu lepszej koordynacji działań ochronnych wobec najmłodszych;
  • prowadzenie ciągłych działań w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci, skierowanych do wszystkich grup: dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów oraz profesjonalistów i ogółu społeczeństwa;
  • rozwijania oferty pomocowej dla dzieci krzywdzonych oraz dzieci w kryzysie i ich rodzin, poprzez m.in. tworzenie specjalistycznych ośrodków oferujących kompleksową pomoc pod jednym dachem;
  • wprowadzenia prawnego wymogu wdrożenia polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem we wszystkich instytucjach i organizacjach, w których przebywają dzieci.

Autorkami publikacją są: Justyna Podlewska, Renata Szredzińska oraz Joanna Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Przygotowanie analizy sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą publikacją.

Pliki do pobrania