Informacja o punktacji – projekt „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”

21/05/2020

Informacja o punktacji ofert – dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług w ramach projektu „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”.
Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania