Informacja o punktacji – projekt „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”

18/03/2019

Informacja o punktacji ofert – dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług w ramach projektu „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”

CZĘŚĆ NAZWA OFERENTA PKT ZA CENĘ PKT ZA DOŚWIADCZENIE RAZEM
Część I Anna Breska 60 40 100
Część II Marzena Sinicka 60 40 100
Część III Aurelia Jankowska 60 40 100
Część IV Iwona Lewandowska 60 40 100
Część V Marta Bownik-Bączek 60 20 80
Część VI Marzena Sinicka 60 40 100
Część VII Aleksander Lebiedziński 60 10 70
Część VIII Anna Brzozowska 60 10 70
Część IX Anna Hukała- Folleher 60 40 100
Część X Miłosz Łukaszewicz 60 10 70
Część XI Anna Szarmach 60 40 100
Część XII Centrum Tłumaczeń i Doradztwa Edukacji PRAGMATIC 57,99 40 97,99
  BPR Consulting Paulina Zastróżna 60 20 80
  Jolanta Zianowicz-Szulfer 38,52 40 78,52
  Marta Mosińska 53,94 10 63,94
Część  XIII Centrum Tłumaczeń i Doradztwa Edukacji PRAGMATIC 57,99 40 97,99
  BPR Consulting Paulina Zastróżna 60 20 80
  Michalina Kajdzik 53,94 10 63,94
Część  XIV Justyna Pukała 60 40 100
  Jolanta Zianowicz-Szulfer 37,5 40 75,50
Część  XV AFEKT Marzena Kraśniewska 60 40 100
Część  XVI Marta Mosińska 60 10 70

Pliki do pobrania