Informacja z otwarcia ofert – Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny

13/08/2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług w ramach projektu „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”.

Informacja znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania