IV Kongres Edukacja i Rozwój

IV Kongres Edukacja i Rozwój

3/10/2017

Zapraszamy do udziału i rejestracji!

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest partnerem IV Kongresu Edukacja i Rozwój, organizowanego przez wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer, który odbędzie się 19-20 października 2017 roku w warszawskim Centrum Olimpijskim.

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem pasjonatów edukacji, integrującym środowisko wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa, a hasłem tegorocznej edycji kongresu jest Wspólnie dla edukacji.

Na dwudniowe wydarzenie złożą  się specjalistyczne wykłady oraz praktyczne warsztaty dla pracowników oświaty. Uzupełnieniem będą konsultacje z ekspertami, a w bezpłatnej strefie EXPO zostanie zaprezentowana najnowsza oferta edukacyjna skierowana do szkół, przedszkoli i instytucji pokrewnych, a także do samorządów.

Swoje wystąpienia wygłoszą także reprezentanci naszej fundacji:

19 października 2017 r. , godz. 15.45-16.00 – Katarzyna Seidel, Polityka ochrony dzieci przed przemocą. Standardy placówki.

20 października 2017 r., godz. 11.15-12.10 – Marcin Sołodki, Edukacja w zakresie profilaktyki dziecka krzywdzonego. Prezentacja narzędzi, rozwiązań, oferty non-profit.

Zapraszamy do udziału i rejestracji wszystkich profesjonalistów zainteresowanych tematyką wydarzenia.