Już cztery Centra Pomocy Dzieciom wspierają dzieci krzywdzone w Polsce!

12/10/2018

Do Sieci Centrów Pomocy Dzieciom koordynowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę dołączyła właśnie czwarta placówka. Najnowsze Centrum, otwarte w Białymstoku, prowadzi Stowarzyszenie Klanza. Placówka, jako jedyna na Podlasiu, oferuje kompleksową pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz medyczną dzieciom – ofiarom przemocy lub wykorzystywania i ich rodzinom.

Doświadczenia wielu krajów pokazują, że najlepszym modelem pomocy dzieciom-ofiarom przestępstw, jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w specjalistycznej placówce, gdzie pod jednym dachem dziecko i jego bliscy mogą liczyć na kompleksową pomoc. Doświadczenie przemocy, czy wykorzystywania seksualnego, rujnuje dzieciństwo. Skrzywdzone dziecko bez wsparcia, nie odzyska poczucia własnej wartości i zaufania do ludzi. Specjalistyczna pomoc takim dzieciom jest trudnym i długotrwałym procesem. Nowoczesna placówka, która właśnie powstała w Białymstoku należy do sieci Centrów Pomocy Dzieciom i będzie funkcjonować w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane na świecie, zaimplementowane w Polsce przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Białystok, obok Warszawy, Starogardu Gdańskiego i Głogowa, to już czwarty punkt na mapie Polski, w którym kompleksową pomoc mogą otrzymać dzieci krzywdzone. Sieć działających w tych miastach Centrów Pomocy Dzieciom koordynuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Naszym celem jest, aby takie centra powstawały na terenie całej Polski – tak, aby wszystkie dzieci, które tego potrzebują, mogły otrzymać specjalistyczną pomoc w jednym miejscu, blisko domu  – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W Centrum Pomocy Dzieciom w Białymstoku dzieci i ich opiekunowie otrzymają szeroki zakres pomocy. Pod jednym dachem swoje siły połączy tu wielu wykwalifikowanych specjalistów: psychiatrów dziecięcych, psychologów i pedagogów doświadczonych w pracy z dziecięcą traumą, prawników towarzyszących dzieciom i ich rodzicom w procedurach prawnych i sądowych, pracownik socjalny, a także lekarz pediatra. W Centrum znajdzie się również pokój, w którym dzieci w przyjazny dla nich sposób będą mogły zostać przesłuchane przez sąd.

Skuteczna pomoc dzieciom wymaga także współpracy z lokalnymi instytucjami – sądami, prokuraturami, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia, oświaty, czy policją. Centrum w Białymstoku będzie działać przy dużym wsparciu władz miasta, które widzą w funkcjonowaniu placówki szansę na lepsze rozwiązanie problemów dzieci.

Przez ponad 11 lat Stowarzyszenie Klanza w Białymstoku prowadziło Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny – placówkę, w której były realizowane działania pomocowe na rzecz dzieci i rodzin. Teraz, rozszerzając naszą ofertę wsparcia, wzmacniając działania interdyscyplinarne i zmieniając nasze wnętrza, staliśmy się Centrum Pomocy Dzieciom mówi Anna Tuszyńska, dyrektorka Centrum Pomocy Dzieciom w Białymstoku. Przy tworzeniu Centrum braliśmy pod uwagę opinie najważniejszych ekspertów – dzieci i młodzież miały szansę wyrazić swoje zdanie na temat tego, jak ma wyglądać placówka – dodaje Anna Tuszyńska.

Centrum Pomocy Dzieciom nie powstałoby bez wielu firm, instytucji i indywidualnych darczyńców.

Sieć  Centrów Pomocy Dzieciom powstaje  przede wszystkim dzięki wsparciu The Velux Foundations, a także lokalnych samorządów, które współfinansują funkcjonowanie nowych placówek. Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom oraz darczyńcom – mówi dr Monika Sajkowska.

Oferta pomocowa Centrum Pomocy Dzieciom prowadzonego przez Stowarzyszenie Klanza jest bezpłatna.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje wielkie wyzwanie, jakim jest tworzenie Centrów Pomocy Dzieciom w całym kraju. Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. We wrześniu 2017 r. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim, a w kwietniu 2018 r. w Warszawie. Jesienią 2018 r. powstały Centra Pomocy Dzieciom w Głogowie i Białymstoku.

Więcej informacji o Centrum Pomocy Dzieciom prowadzonym w ramach sieci przez Stowarzyszenie Klanza w Białymstoku na stronie: codir.bialystok.pl/cpd/l.

8 Udostępnień