Zobacz galerię zdjęć (4)

Już trzecie Centrum Pomocy Dzieciom rozpoczyna swoją działalność!

17/09/2018

Do Sieci Centrów Pomocy Dzieciom koordynowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę dołączyła właśnie kolejna placówka w Głogowie! Centrum w Głogowie prowadzi Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA.

Doświadczenia wielu krajów, pokazują, że najlepszym modelem pomocy dzieciom-ofiarom przestępstw, jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w specjalistycznej placówce, gdzie pod jednym dachem dziecko i jego bliscy mogą liczyć na kompleksową pomoc. Doświadczenie przemocy, czy wykorzystywania seksualnego, rujnuje dzieciństwo. Skrzywdzone dziecko bez wsparcia, nie odzyska poczucia własnej wartości i zaufania do ludzi. Specjalistyczna pomoc takim dzieciom jest trudnym i długotrwałym procesem. Nowoczesna placówka, która właśnie powstała w Głogowie należy do sieci Centrów Pomocy Dzieciom i będzie funkcjonować w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane na świecie, zaimplementowane w Polsce przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Głogów, obok Warszawy i Starogardu Gdańskiego, jest trzecim punktem na mapie Polski, w którym kompleksową pomoc mogą otrzymać dzieci krzywdzone. Sieć działających w tych miastach Centrów Pomocy Dzieciom koordynuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już w październiku tego roku, powstanie czwarta placówka i pomoc dzieciom obejmie kolejny region kraju. Naszym celem jest, aby takie centra powstawały na terenie całej Polski – tak, aby wszystkie dzieci, które tego potrzebują, mogły otrzymać specjalistyczną pomoc w jednym miejscu, blisko domu – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie dzieci i ich opiekunowie otrzymają szeroki zakres pomocy. Pod jednym dachem swoje siły połączy tu wielu wykwalifikowanych specjalistów: psychiatrów dziecięcych, psychologów i pedagogów doświadczonych w pracy z dziecięcą traumą, prawników towarzyszących dzieciom i ich rodzicom w procedurach prawnych i sądowych, pracownik socjalny, a także lekarz pediatra.

W Centrum znajdzie się również pokój, w którym dzieci w przyjazny dla nich sposób będą mogły zostać przesłuchane przez sąd.

Skuteczna pomoc dzieciom wymaga także współpracy z lokalnymi instytucjami – sądami, prokuraturami, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia, oświaty, czy policją. Centrum w Głogowie będzie działać przy dużym wsparciu władz miasta, które widzą w funkcjonowaniu placówki szansę na lepsze rozwiązanie problemów dzieci.

Od 20 lat wspieramy dzieci w sytuacjach kryzysowych, ale do tej pory nie mieliśmy kompleksowej oferty Bardzo cieszymy się, że teraz możemy zapewnić dzieciom w Głogowie pomoc w jednym miejscu, bez konieczności krążenia przez najmłodszych pomiędzy różnymi instytucjami i opowiadania ciągle swojej trudnej historii – co może prowadzić do wtórnej traumatyzacji mówi Anna Lechowska, dyrektor Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie.

 

Bardzo ważne jest, by miejsce, gdzie dzieci otrzymają pomoc było przyjazne i zapewniało możliwość niesienia różnych form pomocy. Wnętrza placówki zostały zaprojektowane tak, by najmłodsi czuli się tu komfortowo i bezpiecznie.

Centrum Pomocy Dzieciom nie powstałoby bez wielu firm, instytucji i indywidualnych darczyńców.

Sieć Centrów Pomocy Dzieciom udaje się tworzyć przede wszystkim dzięki wsparciu The Velux Foundations, a także lokalnych samorządów, które współfinansują funkcjonowanie nowych placówek. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom – mówi dr Monika Sajkowska

Oferta pomocowa Centrum Pomocy Dzieciom, prowadzonego przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie jest bezpłatna.

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje wielkie wyzwanie, jakim jest tworzenie Centrów Pomocy Dzieciom w całym kraju. Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. We wrześniu 2017 r, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim, a w kwietniu tego samego roku w Warszawie. Do końca 2019 r, pod egidą Fundacji mają powstać 4 placówki w całej Polsce – częścią sieci jest też placówka Głogowie.

Więcej informacji o Centrum Pomocy Dzieciom prowadzonym w ramach sieci przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie na stronie: szansa.glogow.pl.