Artykuły dla profesjonalistów

Adopcja ze wskazaniem i zagrożenia z nią związane. O granicy między handlem dziećmi a stosowną korzyścią majątkową należną rodzinie biologicznej oddającej dziecko do adopcji, Małgorzata Pomarańska-Bielecka – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

Zarzut handlu dziećmi bardzo często pojawia się wokół tematu adopcji ze wskazaniem i macierzyństwa zastępczego. Mimo wielu zalet, adopcja ze wskazaniem, zwłaszcza gdy dochodzi do niej między całkowicie obcymi osobami, budzi kontrowersje. Autorka artykułu omawia zagrożenia, jakie się pojawiają się […]

więcej

Analiza przepisów prawa definiujących i penalizującyh handel dziećmi, Małgorzata Pomarańska-Bielecka, Marcin Wiśniewski- Vol. 9 Nr 4 Komercyjne wykorzystywanie dzieci (33)

Autorzy tekstu dokonują szczegółowej analizy polskiego systemu prawnego pod kątem przepisów definiujących handel dziećmi, jak również odnoszących się do penalizacji tego zjawiska. Stąd też omawiają przedmiot ochrony, podmiot czynu zabronionego, znamiona określające czynność sprawczą i zagrożenie karą. Wskazują na dynamiczny […]

więcej

Aplikacje mobilne dla dzieci w wieku 3–6 lat. Diagnoza potrzeb i możliwości wsparcia dla rodziców, Katarzyna Makaruk, Szymon Wójcik – Vol. 14 Nr 3

Rynek aplikacji mobilnych dla najmłodszych rośnie w bardzo szybkim tempie. Aby wykorzystywane do zabawy aplikacje były dla dziecka bezpieczne i stymulujące jego rozwój, powinny spełniać określone kryteria. Niestety wyszukiwanie aplikacji dla dzieci utrudnia nie tylko ogrom dostępnego oprogramowania. Dzięki przeprowadzonym […]

więcej

Aspekty prawne wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym, Jerzy Słyk – Vol. 14 Nr 4 Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym

Opracowanie poświęcone jest instytucji wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym. Autor analizuje ten instrument prawny w perspektywie różnych form udziału dziecka w postępowaniu sądowym. Dokonuje przeglądu unormowań prawa międzynarodowego oraz Konstytucji RP. Główna część opracowania dotyczy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego normujących […]

więcej

Bajkoterapia jako skuteczna forma profilaktyki i terapii wobec przejawów naruszania praw dziecka, Dorota Bełtkiewicz – Strona główna Dziecko krzywdzone Numery kwartalnika O kwartalniku Redakcja Zamówienie Informacje dla autorów Procedura recenzowania Kontakt English Call for papers Vol. 13 Nr 4

Dzieciństwo to etap życia człowieka, który wymaga szczególnej ochrony i wsparcia ze strony środowiska. W tym okresie dziecku powinny zostać zapewnione warunki do właściwego rozwoju duchowego i fizycznego. Stworzenie bezpiecznego gruntu do rozwoju człowieka umożliwia jego zbilansowany wzrost psychofizyczny. Prawa […]

więcej

Bezpośrednie konsekwencje wykorzystywania seksualnego dzieci, William N. Friedrich – Vol. 11 Nr 4 O wykorzystywaniu seksualnym i zachowaniach seksualnych dzieci (41)

Objawy stwierdzane u dzieci i nastolatków, ofiar wykorzystywania seksualnego, często mają charakter ogólny i nie różnią się od objawów innych traumatycznych przeżyć, powodujących u dziecka napięcie i niepokój. Ale istnieją też objawy specyficzne, takie jak nietypowe zachowania seksualne i przejawy […]

więcej

Bo sąd jest taki ważny – doświadczenia dzieci uczestniczących w czynności wysłuchania. Raport z badania jakościowego, Agnieszka Bąk – Vol. 14 Nr 4 Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym

W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonego w 2015 r. badania jakościowego dotyczącego doświadczeń i opinii dzieci na temat czynności wysłuchania przez sąd. Wysłuchanie stanowi szczególną czynność, która ma służyć temu, aby sąd zapoznał się ze stanowiskiem dziecka i podejmując decyzję wziął […]

więcej

Bultzatzen — Promocja Sukcesu, Hiszpania, Rosa Santibáñez, Concepción Maiztegui – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

Bultzatzen to program społeczno–edukacyjny dla zróżnicowanych pod względem kulturowym grup młodych ludzi w wieku od 12. do 16. roku życia, realizowany w rejonie Astrabudúa na przedmieściach Erandio w Kraju Basków. Projekt Bultzatzen (w języku Basków oznacza „nacisk”) powstał w latach […]

więcej

Być tatą. Wyniki badania polskich ojców, Joanna Włodarczyk – Vol. 13 Nr 3 Być ojcem

W artykule przedstawiono wyniki badania ojców w Polsce. Główne obszary badania to: rola ojca, podział obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem, czas spędzany z dzieckiem, korzystanie z urlopu ojcowskiego, sposoby przygotowania się do ojcostwa, doświadczane trudności oraz stosowane metody wychowawcze. […]

więcej

Czułem się jak piąte koło u wozu: opowieści ojców o wyłączeniu z „rodzicielskiej drużyny”, Barbara Cosson, Elinor Graham – Vol. 13 Nr 3 Być ojcem

W niniejszym badaniu opisano odczucia 27 ojców uczestniczących w pięciu grupach fokusowych, które przeprowadzono pod koniec 2009 roku na zlecenie Tweddle Child and Family Health Service w Melbourne. W tym badaniu ojcowie opisują swoje spotkania z profesjonalistami, którzy często postrzegali […]

więcej