Artykuły dla profesjonalistów

Wykorzystywanie seksualne dzieci, Maria Beisert, Agnieszka Izdebska – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

Artykuł definiuje pojęcie wykorzystania. Definicja wpływa bowiem na ocenę rozpowszechnienia zjawiska, ocenę trendów oraz wyznacza sposób reagowania na nie (sankcje, leczenie, prewencja). Przedstawia także charakterystykę zjawiska wykorzystania pod kątem zasięgu zjawiska, analizy sprawcy i ofiary wykorzystania, a także samego czynu. […]

więcej

Wykorzystywanie seksualne dzieci. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci, Joanna Włodarczyk, Monika Sajkowska – Vol. 12 Nr 3 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

W artykule analizowane są ustalenia badawcze Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci dotyczące doświadczeń wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Retrospektywne deklaracje nastolatków w wieku 11–17 lat ujawniły, iż 12,4% z nich padło ofiarą przynajmniej jednej formy wykorzystywania seksualnego. Zdecydowanie częściej wykorzystywanie […]

więcej

Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym – perspektywa psychologiczna, Alicja Budzyńska – Vol. 14 Nr 4 Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym

Z psychologicznej perspektywy wysłuchanie jest szczególną formą interakcji między dorosłym a dzieckiem. Jest trudną rozmową zarówno dla sędziego, jak i małoletniego. Wysłuchanie wymaga od sędziego wiedzy psychologicznej niezbędnej do nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem znajdującym się w trudnej, […]

więcej

Zagrożenia wtórną wiktymizacją dziecka – ofiary wykorzystywania seksualnego związane z badaniami sądowymi, Marta Szymańska-Pytlińska, Aleksandra Chodecka – Vol. 13 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne dzieci

Artykuł jest próbą uporządkowania i charakterystyki czynników oddziałujących na dziecko-ofiarę w sytuacji badania psychologiczno-seksuologicznego prowadzonego na potrzeby opinii sądowej. Autorki wskazują na potencjalne znaczenie zmiennych związanych z osobą ofiary, sprawcą wykorzystania, czynem, osobą badającego, i przebiegu samego badania w wystąpieniu […]

więcej

Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB, Joanna Włodarczyk – Vol. 12 Nr 1 Młodzież online. Między profilaktyką zagrożeń a budowaniem potencjału

  76,4% nastolatków (14–17 lat) w Polsce doświadczyło co najmniej jednego z typów zagrożeń: agresja elektroniczna, spotkanie z osobą poznaną w internecie, kontakt z pornografią, kontakt z innymi potencjalnie szkodliwymi treściami. W artykule przedstawiono wyniki badania EU NET ADB dotyczące […]

więcej

Zaniedbywanie dzieci, Maria Kolankiewicz – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

Artykuł przedstawia definicje zaniedbywania, które jest jedną z form krzywdzenia dzieci. Tradycyjne rozumienie tego pojęcia przedstawiane jako niezaspokojenie potrzeb uzupełnione jest nierespektowaniem praw dzieci. Sprawcami zaniedbywania są zaś nie tylko osoby najbliższe dziecku, ale także osoby związane z instytucjami opieki […]

więcej