Artykuły dla profesjonalistów

Dzieci doświadczające przemocy rówieśniczej

W artykule opisano charakterystykę dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej oraz różnorodne sposoby ich wspierania. Problem bullyingu w szkołach nie jest marginalny, np. w Polsce aż 10% uczniów doświadcza systematycznego dręczenia. Każde dziecko może doświadczyć przemocy rówieśniczej, jednak pewne czynniki szczególnie narażają dziecko […]

więcej

Dzieci i młodzież jako uczestnicy badań społecznych w kontekście badań dotyczących problemu przemocy, Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik – Vol. 12 Nr 3 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

Artykuł analizuje obszar udziału dzieci i młodzieży w badaniach społecznych. Przedstawione zostały w nim aspekty etyczne i metodologiczne takich badań, w szczególności gdy dotyczą one problemu przemocy wobec dzieci. Poruszona została również potrzeba podmiotowego traktowania dzieci–respondentów oraz zaangażowania dzieci w […]

więcej

Edukacyjne programy profilaktyki wykorzystania seksualnego dzieci, Marta Skierkowska – Vol. 13 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne dzieci

W artykule scharakteryzowano edukacyjną strategię profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci, kładąc nacisk na zaangażowanie rodziców i ich wpływ na zapobieganie przemocy seksualnej wobec dzieci. Opisano także akcje profilaktyczne, które wpisują się w modelowy sposób realizacji edukacyjnych programów zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu, w […]

więcej

Elementy obiecujących praktyk w programach wsparcia dla ojców: oparte na dowodach wyniki badań inicjatyw skierowanych do ojców, Jacinta Bronte-Tinkew, Mary Burkhauser, Allison J. R. Metz – Vol. 13 Nr 3 Być ojcem

W ciągu ostatnich dwóch dekad można odnotować rosnące zainteresowanie społeczne i badawcze rolą ojca, połączone z promowaniem odpowiedzialnego ojcostwa w rodzinach i społecznościach. Doprowadziło ono do pojawienia się coraz większej liczby inicjatyw skierowanych do ojców. Chociaż istnieje wiele programów wspierania […]

więcej

Emocjonalne krzywdzenie dzieci, Dorota Iwaniec – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

  W przeciwieństwie do wykorzystywania seksualnego czy fizycznego krzywdzenia dzieci, krzywdzenie emocjonalne długo nie było uznawane za problem wymagający działań profilaktycznych, raportowania, oceny i interwencji. Obecnie jest jednak zgoda, że krzywdzenie emocjonalne to zjawisko bardziej powszechne i poważne niż przypuszczano. […]

więcej

Familienzentren (ośrodki rodzinne) w kraju związkowym Nadrenia Północna–Westfalia (NRW), Niemcy, Tim Krüger – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

W 2006 roku rząd kraju związkowego Nadrenia Północna–Westfalia rozpoczął stopniowy proces przekształcania 9 000 istniejących ośrodków opiekuńczo–edukacyjnych dla dzieci w certyfikowane ośrodki rodzinne, których do roku 2012 miało powstać 3 000. Familienzentren (ośrodki rodzinne) pełnią rolę punktów łącznikowych gromadzących różne […]

więcej

Gry online – korzystanie i nadużywanie wśród młodzieży. Wyniki badania EU NET ADB, Szymon Wójcik – Vol. 12 Nr 1 Młodzież online. Między profilaktyką zagrożeń a budowaniem potencjału

  Artykuł jest poświęcony fenomenowi gier online, a także zjawisku nadużywania tych gier przez młodzież. Przedstawiona jest w nim charakterystyka współczesnych gier online, jak również ich podział ze względu na różne gatunki. Rozważany jest problem nadużywania gier i tego, jakie […]

więcej