Artykuły dla profesjonalistów

Il Melograno, Accogliere la Nascita (Przyjmowanie Narodzin), Rzym, Włochy, Raffaella Scalisi – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

Projekt jest skierowany do matek z dziećmi do 1. roku życia zamieszkałych w Rzymie i zagrożonych problemami społecznymi lub psychologicznymi. Celem jest możliwie wczesne wyodrębnienie rodzin z grup ryzyka. Projekt zakłada prowadzenie oddziaływań w środowisku domowym promujących bezpieczne przywiązanie pomiędzy […]

więcej

Ile pedofilii w „pedofilach”? Wybrane problemy wykorzystywania seksualnego małoletnich w Polsce – perspektywa kryminologiczna,Maciej Bocheński – Vol. 14 Nr 3

W dyskursie na temat przestępczości seksualnej wobec dzieci nader często używana są określenia pedofilia i pedofile. Czy słusznie? Czy obraz zjawiska oraz cechy (w tym w szczególności stan zdrowia psychicznego) sprawców pozwalają zasadnie twierdzić, że istotnie z pedofilią mamy do […]

więcej

Inicjatywy na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem komercyjnym podjęte w RPA w czasie przygotowań i trwania Mistrzostw Świata w Piłce Noznej w 2010 roku (“2010 ma być rokiem piłki noznej, nie handlu dziećmi!”), Karolina Lewandowska- Vol. 9 Nr 4 Komercyjne wykorzystywanie dzieci (33)

Organizacja mundialu w 2010 r. w Republice Południowej Afryki była wydarzeniem historycznym — po raz pierwszy tak wielka impreza sportowa została zorganizowana w państwie afrykańskim. Już w chwili wydania decyzji organizatorzy mistrzostw spotkali się z ogromną falą krytyki: RPA wytykano […]

więcej

Inspirujące praktyki w zakresie wczesnej interwencji i profilaktyki w działaniach na rzecz rodziny i wsparcia dla rodziców w Europie, Agata D’Addato, Anne Williams -Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

10 października 2012 roku, w czasie Konferencji „Think Parents!” organizowanej przez Holenderski Instytut Młodzieży w Hadze, sieć Eurochild zaprezentowała Kompendium inspirujących praktyk w zakresie wczesnej interwencji i profilaktyki w działaniach na rzecz rodziny i rodzicielstwa. Dokument to owoc pięciu lat […]

więcej

Instytucjonalne krzywdzenie dzieci w ramach austriackiego Kościoła katolickiego: rodzaje krzywdzenia i jego wpływ na zdrowie psychiczne dorosłych ofiar krzywdzonych w dzieciństwie – Vol. 14 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne

Autorzy artykułu: Brigitte Lueger-Schuster, Viktoria Kantor, Dina Weindl, Matthias Knefel, Yvonne Moy, Asisa Butollo, Reinhold Jagsch, Tobias Glück Celem badania była ocena charakteru i zakresu instytucjonalnego krzywdzenia dzieci przez austriacki Kościół katolicki oraz rozpoznanie obecnego stanu zdrowia psychicznego dorosłych, którzy […]

więcej