Kwartalnik "Dziecko Krzywdzone" nr 1 (34) 2011

Dlaczego? – scenariusz zajęć dotyczących zjawiska handlu dziećmi. Propozycja dla pedagogów szkolnych szkół ponadpodstawowych, Katarzyna Fenik – Vol. 10 Nr 1 Profilaktyka krzywdzenia dzieci (34)

W artykule omówiono scenariusz programu profi laktycznego „Dlaczego?”, który został stworzony po to, by uruchamiając działania edukacyjne zapobiegać komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci. Program jest przeznaczony dla pedagogów i realizowany powinien być wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Omawia najważniejsze elementy zjawiska handlu dziećmi, […]

więcej

Już wiem, co zrobić! – program profilaktyki krzywdzenia dla dzieci w wieku 6–9 lat i ich rodziców, Joanna Marszał, Renata Kałucka, Katarzyna Fenik – Vol. 10 Nr 1 Profilaktyka krzywdzenia dzieci (34)

„Chronimy dzieci” to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje. Główną ideą programu jest promowanie strategicznego podejścia do ochrony dzieci, dzięki któremu wszystkie placówki edukacyjne i opiekuńcze stosować będą wspólne standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem. […]

więcej

Mobbing elektroniczny: analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych, Kamila Knol, Jacek Pyżalski – Vol. 10 Nr 1 Profilaktyka krzywdzenia dzieci (34)

Artykuł porusza zagadnienia związane z konstruowaniem adresowanych do dzieci programów profilaktyki przemocy seksualnej. Programy te ukazane są w szerszym kontekście zadań realizowanych przez pedagogikę seksualną. Szczególnej analizie poddana została ponadto problematyka angażowania rodziców w realizowane programy oraz ich rola w […]

więcej

Profilaktyka krzywdzenia dzieci, Ewa Jarosz – Vol. 10 Nr 1 Profilaktyka krzywdzenia dzieci (34)

Biorąc pod uwagę zakorzenienie zjawiska krzywdzenia dzieci w społecznej historii oraz jego dość powszechne występowanie współcześnie w różnych postaciach i rodzajach w większości społeczeństw, wydaje się, iż ograniczanie tego problemu może przypominać walkę z wiatrakami. Tymczasem rzeczywistość praktyki przeciwdziałania krzywdzeniu […]

więcej

Profilaktyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci poprzez edukację rodzicielską: wyniki i możliwości, Richard P. Barth – Vol. 10 Nr 1 Profilaktyka krzywdzenia dzieci (34)

  W toku przeprowadzonych badań udało się wyodrębnić cztery często współwystępujące czynniki ryzyka dotyczące rodziców i potencjalnie prowadzące do krzywdzenia dziecka. Są to: uzależnienia od substancji odurzających, choroby psychiczne, przemoc domowa i trudne zachowania dziecka. Według Richarda Bartha nie do […]

więcej

Profilaktyka wykorzystania seksualnego dziecka – systemowe oddziaływania w zakresie edukacji seksualnej, Agnieszka Izdebska, Agata Ruchel -Vol. 10 Nr 1 Profilaktyka krzywdzenia dzieci (34)

Artykuł porusza zagadnienia związane z konstruowaniem adresowanych do dzieci programów profilaktyki przemocy seksualnej. Programy te ukazane są w szerszym kontekście zadań realizowanych przez pedagogikę seksualną. Szczególnej analizie poddana została ponadto problematyka angażowania rodziców w realizowane programy oraz ich rola w […]

więcej

Program „Chronimy dzieci” – standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo–wychowawczych, Monika Sajkowska – Vol. 10 Nr 1 Profilaktyka krzywdzenia dzieci (34)

„Chronimy dzieci” to program profi laktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje. Główną ideą programu jest promowanie strategicznego podejścia do ochrony dzieci, dzięki któremu wszystkie placówki edukacyjne i opiekuńcze stosować będą wspólne standardy ochrony dzieci przed przemocą i […]

więcej