Kwartalnik "Dziecko Krzywdzone" nr 1 (50) 2015

Duchowny-pedofil, czyli kto?, Jacek Prusak SJ – Vol. 14 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne

W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat wykorzystywania seksualnego nieletnich przez księży katolickich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na badania empiryczne dotyczące profilu sprawcy i wpływu czynników kontekstualnych przemocy. Podkreślono, że jest to grupa atypowych przestępców seksualnych, do której nie […]

więcej

Instytucjonalne krzywdzenie dzieci w ramach austriackiego Kościoła katolickiego: rodzaje krzywdzenia i jego wpływ na zdrowie psychiczne dorosłych ofiar krzywdzonych w dzieciństwie – Vol. 14 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne

Autorzy artykułu: Brigitte Lueger-Schuster, Viktoria Kantor, Dina Weindl, Matthias Knefel, Yvonne Moy, Asisa Butollo, Reinhold Jagsch, Tobias Glück Celem badania była ocena charakteru i zakresu instytucjonalnego krzywdzenia dzieci przez austriacki Kościół katolicki oraz rozpoznanie obecnego stanu zdrowia psychicznego dorosłych, którzy […]

więcej

Konsekwencje skandalu związanego z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w Kościele, David Finkelhor – Vol. 14 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne

Skandal związany z wykorzystywaniem seksualnym dzieci przez duchownych Kościoła katolickiego wpłynął na działania na rzecz ochrony dzieci. Ten aspekt problemu krzywdzenia dzieci dominuje w amerykańskich mediach od ponad roku, w niezliczonych domach i organizacjach wywołując dyskusje na temat wykorzystywania dzieci. […]

więcej

Prawo kanoniczne wobec nadużyć seksualnych duchownych względem dzieci i młodzieży, Ks. Jan Dohnalik – Vol. 14 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne

Od starożytności chrześcijańskiej nadużycia seksualne wobec dzieci uważano za poważny grzech. Także w naszych czasach pośród najcięższych przestępstw, zarezerwowanych dla watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary, wymienia się wszelkie zachowania seksualne względem małoletnich oraz pobieranie, przechowywanie lub rozpowszechnianie pornografii z udziałem dzieci […]

więcej

Wykorzystanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne – analiza zjawiska, Ewa Kusz – Vol. 14 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne

Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje specyfika wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne i liderów grup religijnych? Przedstawia kilka różnych koncepcji i wskazuje, że ofiary wykorzystania seksualnego przez duchownych pochodzą najczęściej z rodzin głęboko religijnych i w związku z […]

więcej