Kwartalnik "Dziecko Krzywdzone" nr 2 (43) 2013

Bultzatzen — Promocja Sukcesu, Hiszpania, Rosa Santibáñez, Concepción Maiztegui – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

Bultzatzen to program społeczno–edukacyjny dla zróżnicowanych pod względem kulturowym grup młodych ludzi w wieku od 12. do 16. roku życia, realizowany w rejonie Astrabudúa na przedmieściach Erandio w Kraju Basków. Projekt Bultzatzen (w języku Basków oznacza „nacisk”) powstał w latach […]

więcej

Dobry Rodzic–Dobry Start, Warszawa, Polska, Renata Szredzińska – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

Program jest pierwszym polskim interdyscyplinarnym programem mającym na celu profilaktykę krzywdzenia małych dzieci w wieku do lat 6 i promocję pozytywnego rodzicielstwa. Wypracowany w jego ramach „Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci” (LSPKMD) obejmuje 4 poziomy działań, od informacji o […]

więcej

Dom Rodziców, Brest, Francja, Justine Honoré, Stéphanie Guillemet – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

Dom Rodziców to nowy typ wsparcia edukacyjnego dla rodzin zamieszkałych w Breście i jego okolicach, w północno–zachodnim rejonie Francji. Dom powstał w 2009 roku i jest otwarty dla wszystkich rodziców potrzebujących pomocy, wsparcia czy wysłuchania, w tym także dla tych […]

więcej

Familienzentren (ośrodki rodzinne) w kraju związkowym Nadrenia Północna–Westfalia (NRW), Niemcy, Tim Krüger – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

W 2006 roku rząd kraju związkowego Nadrenia Północna–Westfalia rozpoczął stopniowy proces przekształcania 9 000 istniejących ośrodków opiekuńczo–edukacyjnych dla dzieci w certyfikowane ośrodki rodzinne, których do roku 2012 miało powstać 3 000. Familienzentren (ośrodki rodzinne) pełnią rolę punktów łącznikowych gromadzących różne […]

więcej

Il Melograno, Accogliere la Nascita (Przyjmowanie Narodzin), Rzym, Włochy, Raffaella Scalisi – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

Projekt jest skierowany do matek z dziećmi do 1. roku życia zamieszkałych w Rzymie i zagrożonych problemami społecznymi lub psychologicznymi. Celem jest możliwie wczesne wyodrębnienie rodzin z grup ryzyka. Projekt zakłada prowadzenie oddziaływań w środowisku domowym promujących bezpieczne przywiązanie pomiędzy […]

więcej

Inspirujące praktyki w zakresie wczesnej interwencji i profilaktyki w działaniach na rzecz rodziny i wsparcia dla rodziców w Europie, Agata D’Addato, Anne Williams -Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

10 października 2012 roku, w czasie Konferencji „Think Parents!” organizowanej przez Holenderski Instytut Młodzieży w Hadze, sieć Eurochild zaprezentowała Kompendium inspirujących praktyk w zakresie wczesnej interwencji i profilaktyki w działaniach na rzecz rodziny i rodzicielstwa. Dokument to owoc pięciu lat […]

więcej

Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa, Pat Dolan, Jana Hainsworth, Agata D’Addato – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

Społeczeństwa obywatelskie w całej Europie stoją przed wyzwaniem trudnych czasów. Rosnąca presja wywierana na dziecko i rodzinę sprawia, że kluczowego znaczenia nabiera skuteczność podejmowanych interwencji i ich osadzenie na faktach. Niniejszy raport sporządzony przez Eurochild pokazuje, co kryje się za […]

więcej

Kredyty na poprawę warunków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach i rodzin zagrożonych, Bułgaria, Boriana Parvanova – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

Program jest innowacyjną odpowiedzią na priorytet rządu Bułgarii dotyczący deinstytucjonalizacji (odchodzenia od opieki instytucjonalnej nad dziećmi). Program uruchomiony w 2008 r. ma na celu zapewnienie pozytywnych zmian społecznych poprzez wspieranie dobrej jakości usług adresowanych do dzieci zagrożonych wykluczeniem w lokalnej […]

więcej

Ośrodek dla Młodzieży i Rodzin (CJG) oraz ośrodki SPIL w Eindhoven, Holandia, Tijne Berg-le Clercq – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

Eindhoven to jeden z 415 okręgów miejskich na południu Holandii. Wsparcie dla rodziców oferowane jest tam za pośrednictwem położonego centralnie Ośrodka dla Młodzieży i Rodzin (CJG) oraz kilku ośrodków dzielnicowych (ośrodków SPIL). Skrót SPIL pochodzi od wyrazów Spelen (zabawa), Integreren […]

więcej

Podziękowania – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

Za koordynację prac nad Kompendium i jego edycję odpowiadała Anne Williams (a.williams@wanadoo.fr) zewnętrzny Konsultant ds. Dziecka i Rodziny, która zebrała materiały nadsyłane przez poszczególnych autorów. Wyrazy uznania należą się wszystkim, którzy uczestniczyli w tym procesie. Dziękujemy Agacie D’Addato (Eurochild Policy […]

więcej