Kwartalnik "Dziecko Krzywdzone" nr 3 (48) 2014

Być tatą. Wyniki badania polskich ojców, Joanna Włodarczyk – Vol. 13 Nr 3 Być ojcem

W artykule przedstawiono wyniki badania ojców w Polsce. Główne obszary badania to: rola ojca, podział obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem, czas spędzany z dzieckiem, korzystanie z urlopu ojcowskiego, sposoby przygotowania się do ojcostwa, doświadczane trudności oraz stosowane metody wychowawcze. […]

więcej

Czułem się jak piąte koło u wozu: opowieści ojców o wyłączeniu z „rodzicielskiej drużyny”, Barbara Cosson, Elinor Graham – Vol. 13 Nr 3 Być ojcem

W niniejszym badaniu opisano odczucia 27 ojców uczestniczących w pięciu grupach fokusowych, które przeprowadzono pod koniec 2009 roku na zlecenie Tweddle Child and Family Health Service w Melbourne. W tym badaniu ojcowie opisują swoje spotkania z profesjonalistami, którzy często postrzegali […]

więcej

Elementy obiecujących praktyk w programach wsparcia dla ojców: oparte na dowodach wyniki badań inicjatyw skierowanych do ojców, Jacinta Bronte-Tinkew, Mary Burkhauser, Allison J. R. Metz – Vol. 13 Nr 3 Być ojcem

W ciągu ostatnich dwóch dekad można odnotować rosnące zainteresowanie społeczne i badawcze rolą ojca, połączone z promowaniem odpowiedzialnego ojcostwa w rodzinach i społecznościach. Doprowadziło ono do pojawienia się coraz większej liczby inicjatyw skierowanych do ojców. Chociaż istnieje wiele programów wspierania […]

więcej

Ojcowie małych dzieci – doświadczenia, obserwacje i wnioski z pracy w ramach programu Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacji Dzieci Niczyje, Aneta Grużewska – Vol. 13 Nr 3 Być ojcem

W niniejszym badaniu opisano odczucia 27 ojców uczestniczących w pięciu grupach fokusowych, które przeprowadzono pod koniec 2009 roku na zlecenie Tweddle Child and Family Health Service w Melbourne. W tym badaniu ojcowie opisują swoje spotkania z profesjonalistami, którzy często postrzegali […]

więcej

Pedagogiczny model ojcostwa – konstrukt teoretyczny, Tomasz Sosnowski -Vol. 13 Nr 3

W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące pedagogicznego modelu ojcostwa, przez który ukazano istotę ojcostwa, zadania i funkcje, jakie ma ojciec do spełnienia we współczesnej rodzinie. Pedagogiczny model ojcostwa przedstawiono jako określony konstrukt teoretyczny pożądanego, idealnego wizerunku ojcostwa. Termin ten oznacza zespół […]

więcej

Pozytywne interakcje ojciec – dziecko: rola dzieci, ojców i matek, Pozytywne interakcje ojciec – dziecko: rola dzieci, ojców i matek,Erin K. Holmes, Aletha C. Huston – Vol. 13 Nr 3 Być ojcem

Kierując się systemowo-ekologicznym modelem zaangażowania ojcowskiego, ana­lizowano wkład dzieci, matek i ojców w obserwowane interakcje ojciec – dziecko. W badaniu, w którym uczestniczyło 586 ojców (pozostających w związku małżeń­skim z matką i mieszkających z rodziną), ich żony oraz dzieci – […]

więcej

Prawo dziecka do obojga rodziców, Marek Michalak, Paweł J. Jaros – Vol. 13 Nr 3 Być ojcem

  W artykule autorzy dokonują analizy międzynarodowych aktów prawnych, a zwłaszcza postanowień Konwencji o prawach dziecka pod kątem relacji dziecka z rodzicami. Wskazując na podmiotowość dziecka i przedstawiając katalogi praw dziecka przeprowadzają dowód na konieczność zaakceptowania prawa dziecka do rodziców […]

więcej

Specyfika relacji dziecka z ojcem w pierwszych latach życia z perspektywy teorii przywiązania, Magdalena Czub – Vol. 13 Nr 3 Być ojcem

Artykuł zawiera przegląd badań dotyczących roli ojca w kształtowaniu się przywiązania dziecka oraz uwarunkowań przywiązania dającego poczucie bezpieczeństwa w odniesieniu do roli każdego z rodziców. Wnioski płynące z badań w obszarze przywiązania wskazują na komplementarne role matki i ojca w […]

więcej