Kwartalnik "Dziecko Krzywdzone" nr 4 (33) 2010

Analiza przepisów prawa definiujących i penalizującyh handel dziećmi, Małgorzata Pomarańska-Bielecka, Marcin Wiśniewski- Vol. 9 Nr 4 Komercyjne wykorzystywanie dzieci (33)

Autorzy tekstu dokonują szczegółowej analizy polskiego systemu prawnego pod kątem przepisów definiujących handel dziećmi, jak również odnoszących się do penalizacji tego zjawiska. Stąd też omawiają przedmiot ochrony, podmiot czynu zabronionego, znamiona określające czynność sprawczą i zagrożenie karą. Wskazują na dynamiczny […]

więcej

Inicjatywy na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem komercyjnym podjęte w RPA w czasie przygotowań i trwania Mistrzostw Świata w Piłce Noznej w 2010 roku (“2010 ma być rokiem piłki noznej, nie handlu dziećmi!”), Karolina Lewandowska- Vol. 9 Nr 4 Komercyjne wykorzystywanie dzieci (33)

Organizacja mundialu w 2010 r. w Republice Południowej Afryki była wydarzeniem historycznym — po raz pierwszy tak wielka impreza sportowa została zorganizowana w państwie afrykańskim. Już w chwili wydania decyzji organizatorzy mistrzostw spotkali się z ogromną falą krytyki: RPA wytykano […]

więcej

Networking i streetworking w central handlowych – metody docierania do młodzieży i młodych dorosłych narażonych na komercyjne wykorzystywanie, Monika Grotecka, Katarzyna Rżanek- Vol. 9 Nr 4 Komercyjne wykorzystywanie dzieci (33)

W artykule zostaną przedstawione dwie metody pracy środowiskowej — networking i streetworking w centrach handlowych. Dzięki tym działaniom Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program STACJA dociera z ofertą profilaktyczną, edukacyjną i pomocową bezpośrednio do młodych ludziw centrach handlowych.

więcej

Problem handlu dziećmi w Polsce – opinie i doświadczenia, Gabriela Zawadzka- Vol. 9 Nr 4 Komercyjne wykorzystywanie dzieci (33)

Opracowanie prezentuje opinie i doświadczenia przedstawicieli różnych grup zawodowych, mogących mieć w swej pracy kontakt z dziećmi–ofiarami handlu ludźmi lub z dziećmi z grup ryzyka, takimi jak dzieci cudzoziemskie bez opieki. O podzielenie się swymi spostrzeżeniami poproszono profesjonalistów, związanych z […]

więcej

Problematyka handlu dziećmi w Krajowym Planie Działań przeciwko Handlowi Ludźmi, Aneta Suda- Vol. 9 Nr 4 Komercyjne wykorzystywanie dzieci (33)

Problematyka handlu ludźmi, w tym handlu dziećmi, jest obecnie zagadnieniem szeroko podejmowanym przez administrację rządową. Począwszy od 2003 r. widocznym tego przejawem jest opracowywany w systemie dwuletnim Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (w latach 2003–2008 noszący tytuł Krajowego Programu […]

więcej

Prostytucja dziecięca – aspekty prawne, Agnieszka Popławska, Olga Trocha- Vol. 9 Nr 4 Komercyjne wykorzystywanie dzieci (33)

W niniejszym opracowaniu autorki dokonują analizy obowiązujących przepisów prawa polskiego, międzynarodowego oraz europejskiego dotyczących odpowiedzialności za korzystanie z usług seksualnych małoletnich, nakłanianie do świadczenia tych usług, czerpania z nich korzyści, a także za prostytuowanie się osób poniżej lat 18. Wskazują […]

więcej

Prostytucja małoletnich jako forma krzywdzenia dzieci – wyniki badania prostytucji małoletnich, Kimberly J. Mitchell, David Finkelhor, Janis Wolak- Vol. 9 Nr 4 Komercyjne wykorzystywanie dzieci (33)

Przeprowadzono dwa badania, aby określić liczbę (badanie 1) i charakterystykę (badanie 2) przypadków prostytucji małoletnich, znanych amerykańskim organom ścigania. Badanie 1 ujawniło 1 450 aresztowań (w skali całego kraju; 95%, przedział ufności: 1 287–1 614) w związku z prostytucją małoletnich w […]

więcej