Kwartalnik "Dziecko Krzywdzone" nr 4 (41) 2012

Bezpośrednie konsekwencje wykorzystywania seksualnego dzieci, William N. Friedrich – Vol. 11 Nr 4 O wykorzystywaniu seksualnym i zachowaniach seksualnych dzieci (41)

Objawy stwierdzane u dzieci i nastolatków, ofiar wykorzystywania seksualnego, często mają charakter ogólny i nie różnią się od objawów innych traumatycznych przeżyć, powodujących u dziecka napięcie i niepokój. Ale istnieją też objawy specyficzne, takie jak nietypowe zachowania seksualne i przejawy […]

więcej

Korelaty zachowań seksualnych małych dzieci, William N. Friedrich – Vol. 11 Nr 4 O wykorzystywaniu seksualnym i zachowaniach seksualnych dzieci (41)

Zachowania seksualne u dzieci w wieku od dwóch do dwunastu lat wiążą się z wieloma zmiennymi, takimi jak właściwości środowiska, cechy dziecka czy charakterystyka osoby zgłaszającej jego zachowania. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd badań korelacyjnych poświęconych zależnościom, jakie występują między […]

więcej

Normatywne zachowania seksualne u dzieci – nowe ustalenia badawcze,William N. Friedrich, Jennifer Fisher, Daniel Broughton, Margaret Houston, Constance R. Shafran – Strona główna Dziecko krzywdzone Numery kwartalnika O kwartalniku Redakcja Zamówienie Informacje dla autorów Procedura recenzowania Kontakt English Call for papers Vol. 11 Nr 4 O wykorzystywaniu seksualnym i zachowaniach seksualnych dzieci (41)

  Cel badania. Ze względu na związek między wykorzystywaniem seksualnym a zachowaniami seksualnymi, zachowania seksualne dzieci mogą wzbudzać u klinicystów niepewność. Dlatego niezwykle ważna jest wiedza o normatywnych zachowaniach seksualnych u dzieci. Plan badania. Zachowania seksualne 1 114 dzieci w wieku […]

więcej

Oparte na dowodach metody postępowania w przypadkach krzywdzenia i zaniedbywania dzieci, Mark Chaffin, William N. Friedrich – Vol. 11 Nr 4 O wykorzystywaniu seksualnym i zachowaniach seksualnych dzieci (41)

  Artykuł przedstawia tło i ramy konceptualne praktyki opartej na dowodach (ang. evidence-based practice — EBP), porównuje EBP z tradycyjnymi strategiami postępowania i ocenia miejsce działań opartych na dowodach w istniejącym systemie opieki nad dzieckiem i ochrony go przed krzywdzeniem. […]

więcej

Wiedza na temat seksualności i reakcje emocjonalne jako wskaźniki wykorzystywania seksualnego u małych dzieci – wyzwania teoretyczne i badawcze, Sonja N. Brilleslijper-Kater, William N. Friedrich, David L. Corwin – Vol. 11 Nr 4 O wykorzystywaniu seksualnym i zachowaniach seksualnych dzieci (41)

Można wskazać kilka powodów, z jakich potwierdzenie ujawnień wykorzystywania seksualnego, sformułowanych przez małe dzieci, jest trudniejsze niż w wypadku dzieci starszych. W niniejszym artykule opisano pokrótce owe powody i przedstawiono argumenty przemawiające za użytecznością pośredniej metody diagnostycznej polegającej na ocenie […]

więcej