Kwartalnik "Dziecko Krzywdzone" nr 4 (53) 2015

Aspekty prawne wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym, Jerzy Słyk – Vol. 14 Nr 4 Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym

Opracowanie poświęcone jest instytucji wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym. Autor analizuje ten instrument prawny w perspektywie różnych form udziału dziecka w postępowaniu sądowym. Dokonuje przeglądu unormowań prawa międzynarodowego oraz Konstytucji RP. Główna część opracowania dotyczy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego normujących […]

więcej

Bo sąd jest taki ważny – doświadczenia dzieci uczestniczących w czynności wysłuchania. Raport z badania jakościowego, Agnieszka Bąk – Vol. 14 Nr 4 Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym

W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonego w 2015 r. badania jakościowego dotyczącego doświadczeń i opinii dzieci na temat czynności wysłuchania przez sąd. Wysłuchanie stanowi szczególną czynność, która ma służyć temu, aby sąd zapoznał się ze stanowiskiem dziecka i podejmując decyzję wziął […]

więcej

Udział dzieci w postępowaniu o ograniczenie władzy rodzicielskiej – raport z badań aktowych, Olga Trocha – Vol. 14 Nr 4 Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym

W artykule przedstawiono wyniki badań aktowych dotyczących udziału małoletnich w postępowaniu o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Badania zostały przeprowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje w 2015 i 2016 r. w czterech wybranych sądach rejonowych . Ich celem było zbadanie, jak w tego […]

więcej

Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym – perspektywa psychologiczna, Alicja Budzyńska – Vol. 14 Nr 4 Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym

Z psychologicznej perspektywy wysłuchanie jest szczególną formą interakcji między dorosłym a dzieckiem. Jest trudną rozmową zarówno dla sędziego, jak i małoletniego. Wysłuchanie wymaga od sędziego wiedzy psychologicznej niezbędnej do nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem znajdującym się w trudnej, […]

więcej