Raporty z badań

Pochwały i okazywanie uczuć dzieciom (2013)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Millward Brown, 2013 Próba badawcza: ogólnopolska, losowa, reprezentatywna próba mieszkańców Polski w wieku 18-75 lat (N=1002, w tym rodzice N=282), wywiady telefoniczne w ramach sondażu CATIBUS Słowa kluczowe: Pochwały, rodzice, wychowanie

więcej