Raporty z badań

Wiktymizacja wychowanków domów dziecka (2005)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje), program „Przywrócić dzieciństwo”, 2005 Próba badawcza: wychowankowie domów dziecka  w wieku 15–18 lat (N=495); personel placówek (N=179) Słowa kluczowe: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, wiktymizacja, przemoc rówieśnicza, przemoc psychiczna, wykorzystywanie seksualne

więcej