Terminy i definicje

Kazirodztwo (ang. incest)

  Kazirodztwo to kontakty seksualne między osobami, które są do tego stopnia spokrewnione bądź spowinowacone ze sobą, że zawarcie przez nie związku małżeńskiego byłoby prawnie niedopuszczalne lub obyczajowo zabronione. UNICEF   Kazirodztwo – obcowanie płciowe w stosunku do wstępnego, zstępnego, […]

więcej

Krzywdzenie emocjonalne (ang. emotional abuse)

  Krzywdzenie emocjonalne dziecka oznacza nie zapewnianie rozwojowo odpowiedniego, wspierającego środowiska, łącznie z dostępnością osoby znaczącej, tak by dziecko mogło rozwinąć stabilne i pełne kompetencje emocjonalne i społeczne adekwatne do jego osobistych możliwości i kontekstu społecznego, w którym żyje. Te […]

więcej

Pedofilia (ang. paedophilia)

  Pedofilia to zaburzenie preferencji seksualnych, w którym obiektem seksualnym jest dziecko, które nie wkroczyło jeszcze w okres dojrzewania, zazwyczaj poniżej 13. roku życia Redefining the Jargon. Sexual Abuse of Children, Child Pornography and Paedophilia on the Internet: An International […]

więcej

Pornografia dziecięca (ang. child pornography)

  Pornografia dziecięca to przedstawienie (przy użyciu jakichkolwiek środków) dziecka zaangażowanego w sposób rzeczywisty lub symulowany w czynności o charakterze seksualnym lub przedstawienie intymnych części ciała dziecka dla celów erotycznych. Protokół fakultatywny do Konwencji Praw Dziecka w sprawie handlu dziećmi, […]

więcej