Archives

Chroń dziecko w sieci

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Chroń dziecko przed szkodliwymi treściami w sieci. To bardzo ważne. I całkiem proste! Cele: uświadomienie rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym problemu szkodliwych treści w sieci, a także ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w internecie. Akcja dostarcza rodzicom informacji o konkretnych zasadach i narzędziach, które ograniczą […]

więcej

Dobry Rodzic – Dobry Start

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dobry rodzic, dobry start Cele: Kampania “Dobry Rodzic-Dobry Start” to pierwsza kampania w Polsce dotycząca dobrego rodzicielstwa skierowana do rodziców najmłodszych dzieci. Wiedząc i rozumiejąc, że rodzicielstwo jest niełatwym zadaniem Fundacja poczyniła starania, aby wspomóc rodziców w […]

więcej

Dodaj znajomego

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: „Dodaj znajomego” – nie hejtuj! Cele: Kampania „Dodaj znajomego” powstała, aby uświadomić młodzieży negatywne skutki hejterstwa i zachęcić do przeciwstawienia się niewłaściwym zachowaniom w sieci. Kampania jest odpowiedzią na hejtowanie jako poważny, a stale bagatelizowany problem […]

więcej

Domowe Zasady Ekranowe

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Domowe Zasady Ekranowe Cele: uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież. Kampania zwraca uwagę na negatywny wpływ nadmiaru ekranów na relacje rodzinne oraz zdrowie – rozwój mózgu u najmłodszych, wzrok, […]

więcej

Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dziadkowie i wnuki, Wspólna historia Cele: Istotą przekazu jest wzmocnienie znaczenia więzi międzypokoleniowych i roli bliskich osób w życiu dziecka. Uświadomienie szczególnej roli jaką dziadek/babcia mogą pełnić w życiu młodego człowieka; budowanie wizerunku dziadków jako […]

więcej

Dzieci nie są na sprzedaż

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dzieci nie są na sprzedaż  Cele: Misja kampanii to zwiększenie świadomości profesjonalistów stykających się w swojej pracy z dziećmi cudzoziemskimi w kwestii problematyki handlu dziećmi oraz rozwinięcie procedur identyfikacji dzieci – potencjalnych ofiar handlu. Przygotowane materiały […]

więcej

Dzieciństwo bez przemocy (I Etap)

Hasła kampanii / kluczowe przekazy:  Dzieciństwo bez przemocy  Cele: Idea kampanii to zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca […]

więcej

Dzieciństwo bez przemocy (II Etap)

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dzieciństwo bez przemocy, Bite dzieci widzą świat inaczej, Cele: Ogólnopolska kampania społeczna “Dzieciństwo bez przemocy” (etap drugi) porusza problem stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem “Bite dzieci widzą świat inaczej” uświadamia negatywne konsekwencje stosowania kar […]

więcej

Dziecko – świadek szczególnej troski (III Etap)

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dziecko – świadek szczególnej troski, Prawa człowieka Cele:  Hasło “Będę przesłuchany/a” miało na celu podkreślenie podmiotowości dziecka – świadka i jego prawa do szczególnej ochrony w trudnych sytuacjach związanych z uczestniczeniem w procedurach karnych. Poza kontynuacją osiągnięć z […]

więcej

Dziecko – świadek szczególnej troski (I Etap)

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Dziecko – świadek szczególnej troski, Prawa człowieka  Cele: Misją kampanii jest uwrażliwienie profesjonalistów uczestniczących w interwencji prawnej oraz pomagającym dzieciom – ofiarom przestępstw na specyficzną sytuację dziecka w postępowaniu karnym oraz podniesienie ich kompetencji związanych z […]

więcej