Archives

PROMOCJA bezpieczeństwa w sieci

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Promocja bezpieczeństwa w sieci  Cele:  Akcja „PROMOCJA bezpieczeństwa w sieci”  zwraca uwagę rodziców na zagrożenia, z jakimi dzieci mają lub mogą mieć kontakt w Internecie. Celem kampanii było przekonanie rodziców, że konsekwentne stosowanie podstawowych zasad mądrego […]

więcej

Przytul hejtera

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Nie hejtuj, Przytul hejtera Cele: uświadomienie młodzieży szkodliwości internetowego hejtu i mowy nienawiści, a także zaprezentowanie metod reagowania na te zjawiska. Adresaci: Młodzież Organizatorzy i partnerzy: Organizatorem akcji jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja […]

więcej

Sekret

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Sekret, Przekaż 1% Cele: poszerzenie świadomości społecznej nt. problemu wykorzystywania seksualnego dzieci oraz zachęcenie do przeciwdziałania temu zjawisku poprzez przekazanie 1% podatku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje). Adresaci: widzowie Kinoteki, internauci Czas trwania: […]

więcej

Słowa dają moc

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Słowa dają moc, Proste słowa  Cele: Organizatorzy przypominają, jak ważne w wychowaniu i relacjach interpersonalnych rodzic – dziecko są pozytywne komunikaty. Dobre słowa dają zapewnienie „Kocham Cię, „Wierzę w Ciebie”, „Uda Ci się” – akceptuje Cię. […]

więcej

Słowa ranią na całe życie

Hasła kampanii / kluczowe przekazy:  Słowa ranią na całe życie, Pomyśl o tym, zanim zranisz dziecko słowem  Cele: Akcja “Słowa ranią na całe życie” to kampania społeczna, której celem jest wzrost świadomości społeczeństwa – w szczególności rodziców – że przemoc werbalna (krzyk, […]

więcej

Stop cyberprzemocy

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Stop cyberprzemocy, Walka z przemocą Cele: Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem przemocy rówieśniczej przy użyciu mediów elektronicznych  oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży, że żarty z użyciem mediów elektronicznych mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla […]

więcej

Uważni Rodzice

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić. Cele: Kampania zwraca uwagę na kluczową rolę rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online. Przekazy kampanii koncentrują się na problemie uwodzenia dzieci w sieci. Adresaci: rodzice, opiekunowie, […]

więcej

Zła tradycja

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Zła tradycja, Przemoc nie musi być tradycją, Zapobiegajmy biciu dzieci  Cele: Kampania społeczna „Zła tradycja” pokazuje jak ważne jest reagowanie na przemoc wobec dzieci. Rozbudowane drzewo genealogiczne świadczy o tradycji bicia, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. […]

więcej

Zły dotyk (I Etap)

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Zły dotyk  Cele: Uświadomienie społeczeństwa o problemie, który dotyka znacznie więcej dzieci, niż można by przypuszczać. Badania przeprowadzone przed rozpoczęciem kampanii pokazały, że w polskich domach rzadko rozmawia się na temat wykorzystywania seksualnego dzieci. Jednym z […]

więcej

Zły dotyk (II Etap)

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Zły dotyk, Dzieci skrzywdzone przez zły dotyk chcą stać się niewidoczne Cele: Ogólnopolska kampania społeczna „Zły dotyk”  (II edycja) poświęcona jest problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci. Celem akcji pod hasłem „Dzieci skrzywdzone przez zły dotyk chcą stać […]

więcej