Archives

Offline Challenge

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Podejmij wyzwanie #offlinechallenge  Cele: skłonienie młodych ludzi do refleksji nad tym, jaką rolę w ich życiu pełni internet oraz podjęcie próby odłączenia się od sieci na 48 godziny. Adresaci: młodzież, nauczyciele, rodzice. Czas trwania: październik 2018 r. Media: portale społecznościowe […]

więcej

Pomyśl, zanim wrzucisz

 Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Pomyśl zanim wrzucisz, Czy wiesz, co inni mogą zrobić ze zdjęciem Twojego dziecka umieszczonym w Internecie?  Cele: Kampania ma na celu uwrażliwienie rodziców i opiekunów, którzy są użytkownikami przestrzeni wirtualnej, na problem bezrefleksyjnego publikowania zdjęć dzieci w sieci. […]

więcej

Potrafię się zatrzymać

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Potrafię się zatrzymać Cele: wsparcie rodziców w radzeniu sobie z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz przekazanie informacji na temat innych, konstruktywnych metod stawiania dziecku granic, by nauczyć je przestrzegania zasad. Adresaci: rodzice małych dzieci […]

więcej

PROMOCJA bezpieczeństwa w sieci

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Promocja bezpieczeństwa w sieci  Cele:  Akcja „PROMOCJA bezpieczeństwa w sieci”  zwraca uwagę rodziców na zagrożenia, z jakimi dzieci mają lub mogą mieć kontakt w Internecie. Celem kampanii było przekonanie rodziców, że konsekwentne stosowanie podstawowych zasad mądrego […]

więcej

Przytul hejtera

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Nie hejtuj, Przytul hejtera Cele: uświadomienie młodzieży szkodliwości internetowego hejtu i mowy nienawiści, a także zaprezentowanie metod reagowania na te zjawiska. Adresaci: Młodzież Organizatorzy i partnerzy: Organizatorem akcji jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja […]

więcej

Sekret

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Sekret, Przekaż 1% Cele: poszerzenie świadomości społecznej nt. problemu wykorzystywania seksualnego dzieci oraz zachęcenie do przeciwdziałania temu zjawisku poprzez przekazanie 1% podatku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje). Adresaci: widzowie Kinoteki, internauci Czas trwania: […]

więcej

Słowa dają moc

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Słowa dają moc, Proste słowa  Cele: Organizatorzy przypominają, jak ważne w wychowaniu i relacjach interpersonalnych rodzic – dziecko są pozytywne komunikaty. Dobre słowa dają zapewnienie „Kocham Cię, „Wierzę w Ciebie”, „Uda Ci się” – akceptuje Cię. […]

więcej

Słowa ranią na całe życie

Hasła kampanii / kluczowe przekazy:  Słowa ranią na całe życie, Pomyśl o tym, zanim zranisz dziecko słowem  Cele: Akcja “Słowa ranią na całe życie” to kampania społeczna, której celem jest wzrost świadomości społeczeństwa – w szczególności rodziców – że przemoc werbalna (krzyk, […]

więcej

Stop cyberprzemocy

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Stop cyberprzemocy, Walka z przemocą Cele: Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem przemocy rówieśniczej przy użyciu mediów elektronicznych  oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży, że żarty z użyciem mediów elektronicznych mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla […]

więcej