Archives

Zła tradycja

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Zła tradycja, Przemoc nie musi być tradycją, Zapobiegajmy biciu dzieci  Cele: Kampania społeczna „Zła tradycja” pokazuje jak ważne jest reagowanie na przemoc wobec dzieci. Rozbudowane drzewo genealogiczne świadczy o tradycji bicia, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. […]

więcej

Zły dotyk (I Etap)

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Zły dotyk  Cele: Uświadomienie społeczeństwa o problemie, który dotyka znacznie więcej dzieci, niż można by przypuszczać. Badania przeprowadzone przed rozpoczęciem kampanii pokazały, że w polskich domach rzadko rozmawia się na temat wykorzystywania seksualnego dzieci. Jednym z […]

więcej

Zły dotyk (II Etap)

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Zły dotyk, Dzieci skrzywdzone przez zły dotyk chcą stać się niewidoczne Cele: Ogólnopolska kampania społeczna „Zły dotyk”  (II edycja) poświęcona jest problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci. Celem akcji pod hasłem „Dzieci skrzywdzone przez zły dotyk chcą stać […]

więcej

Zobacz – Usłysz – Powiedz

Hasła kampanii / kluczowe przekazy: Zobacz – Usłysz – Powiedz, Rodzice, którzy biją dzieci, starają się to ukryć  Cele: Istotą przekazu jest uwrażliwienie na problem stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci i zwiększenie zaangażowania świadków przemocy w jej przeciwdziałanie. W kampanii jest położony […]

więcej