Zobacz galerię zdjęć (3)

Komenda Główna Policji i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeciwdziałają wykorzystywaniu seksualnemu dzieci

24/05/2016

23 maja br. Komenda Główna Policji i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) podpisały porozumienie przedłużające współpracę w zakresie funkcjonowania strony www.stopseksturystyce.fdds.pl.

12 maja br. został opublikowany globalny raport na temat wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście podróży i turystyki www.globalstudysectt.org. Raport, przygotowany przez ECPAT International, partnerską organizację Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, we współpracy m.in. z UNICEF-em i Światową Organizacją Turystyki, rekomenduje m.in. tworzenie mechanizmów ułatwiających zgłaszanie sytuacji mogących świadczyć o wykorzystywaniu seksualnym dzieci. Strona www.stopseksturystyce.fdds.pl działająca od 2014 r., jest przykładem dobrej praktyki w tym obszarze.

Wiemy wszyscy, że dzieci są tą częścią naszego społeczeństwa, która jest narażona na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, narażona – przez swoją ufność do dorosłych – na brak umiejętności rozpoznawania zagrożeń. Dlatego, dla nas dorosłych, a szczególnie dla takich instytucji jak Policja, bardzo ważne jest eliminowanie tych zagrożeń, ściganie sprawców, którzy zagrażają bezpieczeństwu dzieci w wielu obszarach. Jednym z nich jest wykorzystanie seksualne przy okazji turystyki. Żeby skutecznie walczyć z tym zjawiskiem Policja współpracuje z wieloma instytucjami, np. z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłęmówi insp. Jan Lach, Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Problem wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście turystyki nasila się na całym świecie wraz z większą swobodą podróżowania, rozwojem nowych technologii i rosnącą liczbą podróżujących.

Sprawcy coraz częściej dopuszczają się wykorzystywania nie tylko za granicą i w krajach postrzeganych jako egzotyczne, ale również podczas podróży krajowych. Wielu z nich nie planuje przestępstwa z wyprzedzeniem, tylko korzysta z nadarzającej się okazji w przekonaniu, że nie zostaną zatrzymani.

Wielu dzieciom można pomóc, jeżeli osoby, które zaobserwowały niepokojące sytuacje będą reagować.

Policja reaguje na zgłoszenia otrzymywane przez stronę, która funkcjonuje w ramach międzynarodowej platformy www.reportchildsextourism.eu, łącznie z Polską, już w dziewiętnastu krajach Europy i w USA, co przyczynia się do znacznie lepszej ochrony dzieci – mówi Maria Keller-Hamela, wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Zaobserwowałeś niepokojącą sytuację? Nie odwracaj wzroku, zgłoś! www.stopseksturystyce.fdds.pl