Konsultacje i warsztaty nt. seksualności

13/10/2017

Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku uruchomiło bezpłatną ofertę wsparcia psychoseksualnego dla młodzieży i rodzin.

Zdrowie seksualne stanowi jeden z podstawowych komponentów wpływających na jakość życia. Jednocześnie seksualność jest obszarem powstawania mitów, zafałszowań i społecznego tabu. Błędne lub niedostateczne informacje mogą pociągać za sobą ryzykowne decyzje, powodować niepokój lub dyskomfort. W odpowiedzi na ważną społeczną potrzebę rzetelnej wiedzy nt. seksualności, Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Gdańska, uruchomiło bezpłatną ofertę wsparcia psychoseksualnego dla młodzieży i rodzin.

Zarówno młodzi ludzie, którzy nie mieli jeszcze takich doświadczeń, jak i osoby, które są aktywne seksualnie od wielu lat, mierzą się z trudnościami, niepewnością, a także po prostu ciekawością związaną z seksualnością. Zależało nam, żeby stworzyć możliwość rzetelnego, życzliwego i łatwo dostępnego wsparcia w tym obszarze – mówi Krzysztof Sarzała, koordynator oddziału Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku.

Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne dla młodzieży powyżej 15 r.ż. oraz osób dorosłych, które potrzebują informacji lub wsparcia w obszarze zdrowia seksualnego.

Na potrzeby szkół ponadpodstawowych został przygotowany także cykl warsztatów dotyczący m.in. zmian w okresie dojrzewania, stanowienia i ochrony własnych granic, przemocy seksualnej, czy stereotypów związanych z seksualnością.

Zapisy na konsultacje oraz warsztaty (także dla placówek) odbywają się w Centrum Interwencji Kryzysowej (pl. ks. Gustkowicza 13) lub po numerami telefonów: 58 511 01 21, 58 511 01 22. Oferta jest bezpłatna.

Konsultacje i warsztaty są finansowane ze środków Urzędu Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na Lata 2016-2023.