List do Wydawnictwa Słowo Prawdy w sprawie książki „Pasterz serca dziecka” oraz odpowiedź i inne apele do wydawnictw w podobnej sprawie – aktualizacja

22/01/2020

Aktualizacja: 20/02/20 – odpowiedź od Wydawnictwa Słowo Prawdy (załączona); FDDS podejmuje działanie w celu wyjaśnienie co oznacza wycofanie publikacji z domeny publicznej

Aktualizacja 24/01/20 – kolejne apele FDDS do wydawnictw Vocatio i Pojednanie w sprawie skandalicznych publikacji nt. bicia dzieci (załączone)

Z niepokojem i oburzeniem przyjęliśmy informację o treściach zawartych w poradniku autorstwa Tedda Trippa pt. „Pasterz serca dziecka” wydanym nakładem Państwa wydawnictwa. 

„Upewnij się, że dziecko rozumie, co złego zrobiło. To często zajmuje trochę czasu. Często też dzieci będą starały się za wszelką cenę ukryć prawdę, posuwając się nawet do kłamstwa. 
Rozmowa może wtedy wyglądać tak: 

– „Tatuś kazał ci pozbierać zabawki, prawda?”
– „Tak.” (dziecko przytakuje)
– „Nie zrobiłeś tego, co kazałem.”
– „Tak.” (z głową spuszczoną w dół)
– „Wiesz, co tatuś musi teraz zrobić. Musi dać ci klapsa.” 

Dziecko rozumie, co zrobiło. Dzięki tej rozmowie możesz się przekonać, że dziecko wie, dlaczego dostaje lanie.” 

„Karanie musi być wyrazem twojego posłuszeństwa Bożym poleceniom i troski o dobro dziecka. Każda inna postawa byłaby tylko formą agresji wobec słabszego. Nie masz prawa uderzyć swojego dziecka w sytuacji innej niż biblijne usankcjonowanie kary.” 

„Usuń rzeczy, które mogą zneutralizować karę (pielucha, kalesony, itp.). Zaraz po wykonaniu kary załóż odzież z powrotem. Najlepiej, jeżeli dziecko położysz na swoich kolanach, zamiast na krześle czy łóżku. W ten sposób zachowujesz fizyczny kontakt.” 

To tylko wybrane cytaty, które budzą nasz głęboki sprzeciw. 

Przypominamy, że zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę w 1991 roku Konwencją o prawach dziecka, stosowanie kar cielesnych wobec dzieci jest zakazane. Dodatkowo w 2010 r. zakaz stosowania kar cielesnych został wprowadzony również do kodeksu rodzinnego i  opiekuńczego (art. 96 krio), jednoznacznie eliminując kary fizyczne z procesu wychowania.  

Mimo wprowadzonych zapisów prawnych, nadal ponad ¼ rodziców wciąż przyznaje się do  fizycznego karcenia dzieci (Włodarczyk, 2017) . Tymczasem liczne badania pokazują, że kary fizyczne są nieskuteczne i szkodliwe dla dziecka oraz relacji w rodzinie (Gershoff, 2002; Paolucci i Violato, 2004; Durrant 2012, Gershoff, Grogan-Kaylor, 2016, Gershoff i in., 2018). 

Wiemy, jak ważna w zapobieganiu zjawisku karcenia dzieci jest rzetelna edukacja rodziców nt. bezpiecznych metod wychowania, bezwzględne uznanie podmiotowości dziecka oraz jego prawa do życia wolnego od przemocy. Państwa poradnik nie ma z taką edukacją nic wspólnego, a dodatkowo – nakłania do przestępstwa naruszenia nietykalności fizycznej człowieka. 

Wspomniany poradnik prezentuje treści, które normalizują stosowanie kary fizycznej jako metody wychowawczej. Autor stawia dziecko w roli przedmiotowej, w której władzę ma silniejszy. 

Szczególne oburzenie wywarła na nas zaprezentowana w książce instrukcja bicia dziecka. Z niedowierzaniem czytaliśmy porady”, w jaki sposób pobić dziecko. 

Uważamy powyższą publikację za wysoce szkodliwą i zwiększającą zagrożenie stosowania przemocy wobec dzieci. 

Apelujemy o niezwłoczne i nieodwracalne wycofanie ze sprzedaży całego nakładu ww. pozycji. Prosimy o informację o podjętych krokach.  Zastrzegamy, że będziemy monitorować sprawę i w przypadku braku reakcji podejmiemy odpowiednie kroki prawne. 

Pliki do pobrania