Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman wręczona

19/11/2017

19 listopada, podczas uroczystej gali zorganizowanej w łódzkim Cetrum Dialogu im. Marka Edelmana, przyznano Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman.

Podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, zorganizowanej po raz siódmy przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) oraz Fundację Zeszytów Literackich, nagrodzono osoby zasłużone w pomocy dzieciom. Laureatką Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman została Anna Tuszyńska, założycielka Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku i wiceprezeska białostockiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Kapituła Nagrody wyróżniła ponadto 3 finalistki Nagrody: Dorotę Polańską (IOP, FASADA, Otwock), Annę Witarzewską (Stowarzyszenie TĘCZA, Warszawa) oraz Danutę Wojnarowicz (Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Błonie).

Celem Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman jest promocja osiągnięć i sylwetek osób, które pomagają dzieciom, a przez to – motywowanie i inspirowanie profesjonalistów zajmujących się problemem m.in. krzywdzenia.

Nagroda przyznawana jest osobom, które – podobnie jak  Alina Margolis-Edelman – wybitnie angażują się w pomoc dzieciom i wspierają je, by mogły odzyskać poczucie bezpieczeństwa i rozwijać swoje potencjały. W tym roku, kapituła miała wyjątkowo trudne zadanie, by z szerokiego grona zgłoszonych osób wybrać laureata oraz finalistów – mówi Maria Keller-Hamela, wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i członkini Kapituły Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman.

Gala, tradycyjnie odbywająca się w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie tym razem, na zaproszenie Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, gościnnie zawitała do Łodzi.

Bardzo się cieszę, że Nagroda Aliny Margolis-Edelman jest przyznawana w rodzinnym mieście Aliny, że przyznajemy ją w łódzkim Cetrum Dialogu im. Marka Edelmana – w roku, w którym wypada wiele ważnych rocznic związanych z patronką nagrody.  – mówi Joanna Podolska z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Głównym punktem programu było przedstawienie laureatki oraz 3 finalistek nagrody. Tytuł laureatki oraz statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 5000 zł otrzymała Anna Tuszyńska, pomysłodawczyni i założycielka Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, ośrodka wsparcia dla krzywdzonych dzieci oraz ich najbliższych, działającego na terenie województwa podlaskiego oraz wiceprezeska białostockiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, gdzie koordynuje działania z obszaru udzielania pomocy psychologicznej i prawnej oraz odpowiada za opracowywanie strategii działań pomocowych dzieciom krzywdzonym i ich bliskim.

W Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku od 10 lat udzielamy potrzebnego wsparcia krzywdzonym dzieciom. Pomagamy również ich bliskim i rodzinom. W ośrodku realizowana jest systemowa idea pracy z rodziną. Udało się stworzyć bezpieczną i przyjazną przestrzeń, a nawet poszerzyć działania o pomoc dzieciom w kryzysie, z ryzykiem zaburzeń psychicznych – mówi Anna Tuszyńska, laureatka Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman.

 

Statuetka_Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman 2017

Kapituła Nagrody, spośród nominowanych, wybrała także 3 finalistki Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman: Dorotę Polańską, Annę Witarzewską i Danutę Wojnarowicz. Dorota Polańska, jest dyrektorem Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w Otwocku, a od 2016 r. także prowadzącą punkt diagnostyczno-konsultacyjny FASADA, gdzie pracuje z dziećmi w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. Z kolei Anna Witarzewska całe swoje życie poświęciła działalności na rzecz dzieci niewidomych, pełniąc rolę prezeski warszawskiego Stowarzyszenia Tęcza, inicjując akcje społeczne na ten temat czy angażując się w działalność związaną z edukacją z tego obszaru. Trzecia finalistka, Danuta Wojnarowicz jest inicjatorką utworzenia pierwszych oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 3w Błoniu, gdzie przez 22 lata z ogromnym zaangażowaniem pełniła funkcję dyrektorki.

Co roku Nagrodą im. Aliny Margolis-Edelman nagradzamy osoby, których energia działania, i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci, są niezwykłe. Na co dzień często pozostają w cieniu albo znani są w swoim najbliższym otoczeniu. Chcemy, aby Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman była publicznym uhonorowaniem poniesionego przez nich trudu, by bardziej mobilizowała do działania osoby, które pomagają dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych i przeciwdziałają ich krzywdzeniu, a innych do zauważenia i docenienia takiej działalności. Już dziś zapraszam do zgłaszania kandydatur do Nagrody w 2018 r.  – mówi Zofia Winawer, Członkini Kapituły Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman.

 

Laureatka Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman 2017