Za nami największa w Polsce konferencja o pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem

25/10/2019

W jaki sposób chronić prawa dzieci uczestniczących w procedurach prawnych? Jak skutecznie pomagać dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem? Jakie są metody pracy z rodzicami stosującymi przemoc wobec dziecka? Tego m.in. dowiedzieli się uczestnicy 16. Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”, która odbyła się 21-22 października br. w PKiN w Warszawie. Konferencję zorganizowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości.

Konferencja „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem” to największe wydarzenie w Polsce, w którym w tym roku wzięło udział 550 profesjonalistów pracujących z dziećmi lub na rzecz dzieci doświadczających różnych form przemocy i wykorzystywania. Od 15 lat jest to ważne wydarzenie, na którym spotykają się sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, pracownicy socjalni, psycholodzy, pracownicy organizacji pozarządowych i administracji publicznej, mając tym samym okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat najnowszych ustaleń naukowych czy rozwiązań w zakresie pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem.

Ważnym celem konferencji było zwiększenie kompetencji, wiedzy i umiejętności w zakresie oferowania wsparcia przez różnego rodzaju specjalistów, którzy pracują z dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwem. To do nich należy rozpoznanie problemu oraz dobranie odpowiednich i najbardziej efektywnych form pomocy. – mówi Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Planując program dwudniowej konferencji, obejmujący w sumie 24 sesje, dbaliśmy o to, aby uwzględniał aktualne problemy, informacje i rekomendacje w zakresie pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem. Ogromną wartością była obecność polskich i zagranicznych ekspertów, wśród których był m.in. Gerry Byrne z Oxford Health NHS Foundation Trust, który opowiedział o metodach pracy z rodzicami, którzy stosują przemoc wobec dzieci. – dodaje Monika Sajkowska.

Przemoc wobec najmłodszych jest wciąż poważnym problemem w Polsce. Bez uważnych opiekunów i specjalistów, którzy zauważą i będą umieli pomóc, konsekwencje traumatycznych przeżyć mogą być drastyczne i trwałe. Aby system pomocy krzywdzonym mógł skutecznie funkcjonować niezbędne jest, aby specjaliści zajmujący się dziećmi stale poszerzali swoją wiedzę. Siłą systemu przeciwdziałania przemocy są kompetentne osoby i sprawne instytucje, dlatego miasto stołeczne Warszawa od lat włącza się w organizację konferencji. Umożliwia ona nie tylko wymianę wiedzy i doświadczenia wśród profesjonalistów, ale także zwraca uwagę na prawa i potrzeby dzieci, a społeczna dyskusja na ten temat jest wciąż niezwykle istotna. Wszystkie dzieci mają prawo do życia bez przemocy. – mówi Paweł Rabiej, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Konferencję zainaugurował wykład „Kryzysy psychiczne u dzieci i młodzieży jako konsekwencja doświadczania przemocy”, który wygłosił dr n. med. Krzysztof Szwajca z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Podczas sesji omówiona została kwestia diagnostyki psychiatrycznej dzieci w sytuacjach przewlekłego krzywdzenia.

W trakcie dwudniowej konferencji uczestnicy mogli wybrać interesujące ich tematy spośród 20 sesji równoległych. Były to panele dyskusyjne, referaty oraz warsztaty, a wśród nich m.in. wystąpienie Gerry’ego Byrne’a z Oxford Health NHS Foundation Trust, który w oparciu o badania empiryczne przy użyciu nagrań wideo zaprezentował metodę pracy z rodzicami nad uświadomieniem i uznaniem krzywdy wyrządzonej dzieciom.

Z kolei prof. dr hab. Katarzyna Schier z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego opowiedziała o parentyfikacji, czyli sytuacji w której dziecko przejmuje dorosłe role w rodzinie i troszczy się o pozostałych jej członków. Podczas wykładu zaprezentowane zostały wyniki badań empirycznych oraz liczne przykłady kliniczne.

16. Ogólnopolska Konferencja „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem” to również dostęp do specjalistycznej wiedzy dotyczącej ochrony praw dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. Eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami i wskazówkami jak sprawić, aby wymiar sprawiedliwości był przyjazny dziecku. Maria Keller-Hamela z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przekazała rekomendacje w zakresie przesłuchiwania małoletnich pokrzywdzonych oraz opowiedziała o metodyce, która maksymalizuje ilość prawdziwych informacji uzyskanych od dziecka.

Ważnym aspektem konferencji były także kwestie związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Na szczególną uwagę zasługiwał panel dyskusyjny dotyczący dylematów wokół edukacji seksualnej dzieci, którego moderatorem był prof. Zbigniew Izdebski. Eksperci w trakcie rozmowy zastanawiali się, dlaczego standardy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia, budzą w Polsce tak wielkie kontrowersje. Z kolei Marta Skierkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę opowiedziała o 5 wskazówkach, tzw. GADKI, które dorośli powinni przekazać dziecku w ramach profilaktyki wykorzystywania seksualnego.

Ważnym elementem konferencji była również dyskusja na temat pomocy dorosłym ofiarom wykorzystywania seksualnego przez duchownych, której moderatorem był ojciec Adam Żak SJ, działający na rzecz przeciwdziałania wykorzystywania dzieci przez osoby duchowne.

Konferencja „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”, która odbyła się w dniach 21-22 października 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie organizowana jest corocznie (od 2004 roku) przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości.

Konferencja została współfinansowana ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.