„Nie hejtuję – reaguję” – nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przeciwko cyberprzemocy i mowie nienawiści

5/11/2019

Dzisiejszy internet zalewany jest treściami, które mają znamiona mowy nienawiści, hejtu i cyberprzemocy. Obrażanie, znieważanie i ośmieszanie to stały krajobraz w komentarzach pod filmami, zdjęciami, postami, czy artykułami. Do tego dochodzą też szantaż w sieci i rozpowszechnianie kompromitujących materiałów – bo hejt to nie tylko tekst, ale też grafiki i filmy. Co ważne hejt wcale nie musi przybierać wulgarnej formy, aby poniżyć i upokorzyć.

Tymczasem powszechność hejtu i mowy nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla innych ich odbiorców, którzy oswajają się z przemocą w internecie i funkcjonują w atmosferze przyzwolenia na nią. Milczenie, bierność i brak reakcji na hejt powodują, że jego sprawcy w poczuciu złudnej anonimowości, jaką daje internet, i nie widząc reakcji ofiary i świadków, pozwalają sobie na dużo więcej niż w realnym świecie.

Dlatego Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną pn. „Nie hejtuję – reaguję”, w której szczególny nacisk położony jest na rolę świadków hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Kluczową kwestią walki z hejtem jest bowiem reagowanie na to zjawisko – a reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Kampania zwraca uwagę na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcie dla ofiary.

Kampania „Nie hejtuję – reaguję” skierowana jest zarówno do młodzieży, jak i młodszych uczniów klas szkół podstawowych, którzy aktywnie zaangażują się w tworzenie przekazów kampanii, aby była jak najbardziej atrakcyjna i zrozumiała dla ich rówieśników.

Odbiorcy podzieleni zostaną na trzy grupy wiekowe: 7-9 lat, 10-13 lat oraz 14-17 lat.

Działania dla młodszych uczniów klas w szkołach podstawowych składać się będą z dwóch części:

  1. zajęć profilaktycznych z zakresu cyberprzemocy, hejtu oraz mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka w tych procesach. Zajęcia odbywać się będą w oparciu o konspekt przygotowany przez Fundacje Dajemy Dzieciom Silę w dwóch wariantach: dla klas 1-3 oraz 4-6;
  2. konkursu na najlepszy plakat, zwracający uwagę na problematykę cyberprzemocy. Zwycięskie plakaty będą promować całą kampanię i zostaną rozdystrybuowane do szkół.

Działania skierowane do starszych uczniów (14-17 lat) obejmować będą jednodniowe warsztaty dla 50 osób wraz z nauczycielami, zorganizowane w Warszawie. Młodzież pod okiem trenerów metody design thinking będzie pracować nad przekazem kampanijnym wyrażającym sprzeciw wobec hejtu oraz podkreślającym rolę świadków w przeciwdziałaniu temu zjawisku. Grupę uczestników warsztatu rejestruje nauczyciel na stronie Evenea.pl. Grupa nie może przekraczać 10 osób.

W efekcie pracy powstaną hasła, które w formie graficzno-typograficznej promowane będą w mediach społecznościowych oraz rozesłane do szkół w formie plakatów.

Po opracowaniu przez dzieci i młodzież przekazów kampanii zostaną one zaadaptowane w celu szerokiej, ogólnopolskiej dystrybucji głównie poprzez kanały internatowe.

Inauguracja kampanii „Nie hejtuję – reaguję” odbędzie się 12 grudnia br. w „Przestrzeni from Facebook” w Warszawie. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną materiały kampanii wypracowane przez dzieci i młodzież. Będzie to też eksperckie seminarium poświęcone tematyce cyberprzemocy, hejtu i mowie nienawiści. Jego adresatami będą nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inni profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą.

Właściwa kampania będzie promowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w portalach dla dzieci (Sieciaki.pl) i młodzieży (DigitalYouth.pl) oraz w social mediach. W ramach kampanii odbędzie się także dystrybucja materiałów do szkół i placówek edukacyjnych.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.